En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Arbetsförmedlingens rapport

Tidigare i veckan släppte Arbetsförmedlingen sin rapport om framtidsyrken. Många av välfärdens yrken pekades ut som framtidsyrken då behoven är stora. Vi håller med om att det finns rekryteringsutmaningar och har i flera prognoser själva pekat ut behoven. Vi har också pekat på nio strategier för hur vi kan möta dessa utmaningar.

SKL:s rapporter om framtida rekryteringsbehov

SKL:s nio strategier för att möta rekryteringsutmaningarna

Arbetsfördelningens prognosrapport ”Var finns jobben”

I mycket av rapporteringen om AF:s rapport hamnade fokus på just sjuksköterskor. Arbetsförmedlingen pekade specifikt på denna grupp och SvT gjorde ett inslag i 18 sändningen den 3 februari där jag var med.

Här kan ni se inslaget i (men tyvärr försvinner länken efter en vecka så passa på nu.) Inslaget börjar 7 minuter in.

I den intervjuades en av Vårdförbundets förtroendevalda på Södersjukhuset, det framgick inte av inslaget, men framgår bl.a. av denna artikel: Matilda Nygren värvade fyra kollegor till Vårdförbundet

Beskrivningen av att inget görs av arbetsgivare håller jag inte med om. Många försöker verkligen ta ett grepp om arbetsmiljön och möjligheterna till professionell utveckling. Vårt avtal med Vårdförbundet förlängdes också nyligen vilket visar att det fungerar som tänkt och att inga landsting erbjuder vidareutbildning är fel. Samtliga landsting ger idag utbildningsförmåner till sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig inom specialiteter där det finns behov.

Tyvärr valde också SvT att klippa bort det faktum att vi faktiskt aldrig haft fler sjuksköterskor (och läkare också) per capita i svensk sjukvård. Det visar att vi måste se över våra arbetssätt, så att vi använder kompetensen rätt. Och det gäller inte bara sjukvården utan alla offentliga verksamheter. Det är förstås en av de nio strategierna ni hittar via länken högre upp.

TT intervjuade också mig och det telegrammet plockades bland annat upp av Vestmanlands Läns Tidning (VLT) och i den intervjun finns det citatet med.

Intervju med TT publicerad i VLT 3 februari om Arbetsförmedlingens prognos

Nu är det fredag eftermiddag så trevlig helg

Caroline Olsson

skl logotyp