En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Arbetsmiljöverktyg för friskare arbetsplatser

I fredags samlades drygt 300 personer ute på Arlanda för att delta i SKL:s nationella konferens ”Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehabilitering – hur hänger det ihop och vad kan arbetsgivaren göra?” Det blev en dag fylld av spännande föreläsningar och samtal. Bland annat gav Peje Bengtsson från Försäkringskassan en bra bild över svängningarna i sjuktalen. Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren höll en mycket tänkvärd och uppskattad föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa.

Själv fick jag tillfälle att berätta om var vi befinner oss i vårt partsgemensamma arbete med avsiktsförklaringen. I samband med konferensen släppte vi också en ny version av skriften ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” – ett material som stöttar arbetsgivaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt med arbetsanpassning och rehabilitering. Den handlar bland annat om arbetsgivarens medansvar för den anställdes hälsa – både ur ett förebyggande och ett rehabiliterande perspektiv.

Skriften Arbetslivsinriktad rehabilitering

Två andra riktigt användbara verktyg som vi också lyfte på konferensen:

Den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen riktad till chefer och skyddsombud. Utbildningspaketet är webbaserat vilket gör det lättanvänt för lokala parter runt om i landet.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

”Vägen till väggen” består av filmer och arbetsmaterial som syftar till att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. Det är ett praktiskt metodstöd som i första hand riktar sig till HR-chefer och fackligt förtroendevalda.

Vägen till väggen – metodstöd för chefer och medarbetare

Här finns också en artikel där några av våra medarbetare berättar om verktygen och varför de behövs i ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Verktygen som ska förebygga utbrändhet

Caroline Olsson

Arbetsmiljöutbildning finns – sprid den gärna!

Arbetsmiljön i kommuner och landsting är högaktuell för oss på SKL, det är den för övrigt alltid får man nog säga. Och den är ännu mer aktuell ute på arbetsplatserna runt om i vår sektor. Grunden för ett bra arbetsmiljöarbete i det är att vi har kunskap om frågorna.

Jag vet att många medlemmar lägger ner väldigt mycket tid, kraft och pengar på att ta fram bra arbetsmiljöutbildning. När jag har möjlighet nu för tiden, då jag till exempel är ute och pratar i olika sammanhang – så säger jag ”ni kan sluta med det nu”.  Då menar jag förstås inte att sluta arbeta med frågorna, men med att göra egna utbildningar. För nu har vi ju en fantastisk utbildning gjord i samarbete mellan arbetsgivare och fack, inom ramen för Suntarbetsliv. Den är välgjord, kvalitetssäkrad och förankrad med alla inblandade parter.

Dessutom är den upplagd på ett sätt som jag tror att många gillar – med ett stort mått av variation – faktadelar och verktyg, forskningsartiklar, podcaster att lyssna på, filmer i kortformat bland annat.

Nu gäller det för oss alla – arbetsgivare och fack- att sprida kännedom om att den finns. De första tre delarna släpptes i april och de resterande nu i somras. Så nu är det bara att köra!

Arbetsmiljöutbildning på Suntarbetsliv

Häromdagen delade vi den också via SKL:s Facebooksida

Dela utbildningen!!!

Trevlig helg

Caroline Olsson

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv Arbetsmiljö
Etiketter: ,

Ett seminarium om arbetsmiljö

Nollvision mot dödsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö. Tre områden som Ylva Johansson och Annika Strandhäll lyfte fram i regeringens nya arbetsmiljöstrategi som presenterades idag vid ett seminarium där jag deltog som åhörare. Dessutom berättade de om två utredningar – en om översyn av regler och en om ett nationellt centrum för kunskap om arbetsmiljö, det senare något vi på SKL har efterlyst länge.

Valet av områden bottnar naturligtvis i oron för de ökade kostnaderna för sjukskrivningar och särskilt ökningen av den psykiska ohälsan. Välfärdens yrken, de så kallade kontaktyrkena lyfts fram som en ”särskild belastning” med en utmanande arbetsmiljö. Ja, välfärdsjobben är på många sätt krävande jobb. De innebär kontakt med människor i livets alla skeenden, liv och död, sjukdom och nöd. Svåra, men också viktiga och meningsfulla situationer där man varje dag kan göra skillnad för någon. Och det är just det som gör välfärdsjobben attraktiva.

Ökningen av den psykiska ohälsan är naturligtvis oroande och det är ett komplext område där förklaringarna inte bara finns i hur arbetslivet är organiserat, även om vi har ett stort ansvar. Rubriken omfattar allt från psykiska sjukdomsdiagnoser till privata livskriser som uppstår för de allra flesta av oss någon gång i livet. En viktig sak vi kan göra som arbetsgivare är att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Chefer har en nyckelroll, att känna igen tidiga signaler och att våga prata med den som inte mår bra. Här behövs mer utbildning och därför ser vi med stor tillförsikt fram emot den arbetsmiljöutbildning som lanseras under våren, utvecklad tillsammans med alla parter inom Suntarbetsliv.

Ny partsgemensam arbetsmiljöutbildning, Suntarbetsliv

Ylva Johansson avslutade seminariet idag med att lyfta upp tre kriterier som hon bedömde som centrala i ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Det var SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet, en fungerande företagshälsovård och ett bra samarbete mellan parterna, fack och arbetsgivare. Alla de tre områdena är kommuner och landsting bra på. Enligt SCB:s arbetsmiljöundersökning är kommuner och landsting betydligt bättre på SAM än privat sektor, trots det är sjukfrånvaron högre. Företagshälsovård finns i alla våra verksamheter och vi har sedan lång tid ett väl utvecklat samarbete med de fackliga organisationerna. Det visar att det finns inga enkla svar eller lösningar. Sambandet mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro är helt enkelt inte linjärt. Så oavsett hur sjukfrånvaron varierar så ska vi fortsätta driva ett långsiktigt, konsekvent och uthålligt arbetsmiljöarbete.

Webbsändning från pressträff med Ylva  Johansson om regeringens strategi

Caroline Olsson

Chef för arbetslivssektionen

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsmiljö
Etiketter:

skl logotyp