En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

20 första nyanlända lärarna på god väg mot legitimation

De tjugo första nyanlända lärarna inom snabbspåret avslutar sin arbetsmarknadsutbildning på Stockholms universitet den 21 december. De tjugo deltog i den pilot som startade i april när regeringen och parterna kommit överens om ett snabbspår för lärare och förskollärare.

Syftet med snabbspåret är att skapa goda förutsättningar för att fler av de som i dag kommer till Sverige med en lärarexamen får svensk lärarlegitimation.

Totalt har 420 nyanlända lärare under året påbörjat snabbspåret runt om i landet. Planen är att ytterligare 720 ska börja under 2017. Ambitionen är att majoriteten av de runt 1900 nyanlända lärare som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen ska erbjudas snabbspår.

Skolan har behov av de nyanländas kompetens men SKL ser också ett ansvar för att underlätta för personer som kommer till Sverige med utbildning och yrkeserfarenhet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Snabbspåret är en del av detta. Förhoppningsvis kommer det bidra till att det blir enklare i framtiden att komma från ett annat land och börja arbete som lärare i Sverige.

Snabbspåret för nyanlända lärare genomförs i samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL, Almega tjänsteföretagen, samt Arbetsförmedlingen och lärosätena Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Snabbspår för lärare

Caroline Olsson

Snabbspår för socialt arbete presenterat

I fredags presenterades det nya snabbspåret för socialt arbete. Det ska ge personer med kunskaper inom socialt arbete möjlighet att snabbare kunna använda dessa kunskaper inom till exempel socialtjänsten.

Roligt nog presenterades snabbspåret vid en pressträff på en av Stockholms stads staddelsförvaltningar på Kungsholmen i Stockholm. Stockholm är en av de kommuner som anmält intresse för detta så snart kanske någon från snabbspåren kan jobba i dessa kontor.

image2

Från vänster, 3:e vice ordförande Emil Broberg SKL, Susanne Lavemark (KFO), Heike Erkers (Akademikerförbundet SSR), Veronica Magnusson (Vision) och Ylva Johansson (arbetsmarknadsminister)

Mer information om snabbspåret på skl.se.

Caroline Olsson

Avtalsrörelsen 2016 – utvärderingarnas tid

Det är många som analyserar vad avtalsrörelsen 2016 har lett till. Vi själva har haft fullt sjå med att följa upp på de avtal vi slutit. Därför var det ett tag sedan vi bloggade senast. Vi ska bättra oss.

För oss själva kan vi konstatera att SKL/Pacta i avtal 2016 har slutit tre stora avtal, två avtal utan centralt angiven löneökningsnivå (så kallade sifferlösa avtal) med Vårdförbundet/LSR och lärarfacken samt ett treårigt avtal med Kommunal.

Läs mer om avtalen

För oss får man säga att det blev en lite udda avtalsrörelse eftersom vi redan innan 2015 års slut lyckats komma överens med två parter och sedan körde vi ända in i kaklet med Kommunal för att skriva avtal innan det gick ut lagom till Valborg. Det har jag skrivit om i ett tidigare inlägg

Vi är mycket nöjda med detta, alla tre avtalen ger långsiktighet och möjlighet för lokala anpassningar i linje med vad våra medlemmar vill. Det är också noterbart att vi lyckats med det inga andra parter lyckats med. Att inte skriva ettåriga avtal samtidigt som vi värnar märket på arbetsmarknaden. De signaler vi fått från våra medlemsled visar att detta uppskattas.

Några andra som kollat tillbaka på avtalsrörelsen är dessa

Arbetet

Lag & Avtal

Lönedags

Ekonomiekot lördag

Och idag deltog SKLs förhandlingschef Maria Dahlberg vid ett seminarium hos Ledarna på temat "Avtalsrörelsen 2016 - vad blir eftermälet?"

Och idag deltog SKLs förhandlingschef Maria Dahlberg vid ett seminarium hos Ledarna på temat ”Avtalsrörelsen 2016 – vad blir eftermälet?” 

Seminariet fokuserade dock mindre på avtal 2016 och mer på hur vi kan hjälpa till att skapa förutsättningar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Maria Dahlberg poängterade att på detta område har den kommunala sektorn både vana och redan etablerade system för att hjälpa till. Det är ofta en utmaning men genom både avtalsmässiga ansträngningar och till exempel de snabbspår som SKL jobbar med tar vi oss an denna fråga. Vi har redan snabbspår för lärare och för legitimationsyrken inom vården på plats och vi arbetar vidare med målet att få snabbspår för bland andra socionomer och undersköterskor.

Mer om arbetet med snabbspår

Om snabbspåret för lärare

Om snabbspåret för legitimationsyrken i vården

Agneta Jöhnk

skl logotyp