En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Ordförandedagen

Varje år arrangerar SKL en ordförandedag, då bjuds alla majoritets- och oppositionsråd från kommuner, landsting och regioner in för en dag där vi lyfter aktuella frågor. I år talade bland annat statsminister Stefan Löfvén och Roskildes borgmästare Joy Mogensen.

image003

Idag fick också jag och Sten Nordin, vice-ordförande i Förhandlingsdelegationen en möjlighet att berätta om det avtal med Kommunal som slöts i våras. Vi fick en möjlighet att förutom att berätta lite om hur det faktiskt gick till när vi förhandlade avtalet också berätta att ” när avtalet är klart så börjar jobbet”. Vårt budskap till alla våra kollegor var att det är viktigt att den politiska ledningen lokalt tar ett ägande av arbetsgivarfrågorna. Både vad gäller hur man hanterar prioriterar men också genom att till exempel den politiska ledningen ger styrning genom politiska beslut – till exempel i frågan om att erbjuda heltid.

image002

Men när det gäller heltid skickade vi också med budskapet att erbjuda heltidstjänster inte räcker, vi måste i vår sektor bli bättre på att se till att personer också arbetar heltid. SKL jobbar både själv och i samarbete med Kommunal vidare med denna fråga. Frågan är viktig av flera skäl, till exempel ur jämställdhetsperspektiv då de flesta som arbetar deltid är kvinnor men också från arbetsgivarperspektiv då detta är en viktig tårtbit i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.

Till exempel visade vår tidigare rapport ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden” bland annat att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 95 procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer. Det är tänkvärt.

Och på tal om politiskt deltagande i processen, det har vi även inom SKL där vår senaste kongress slog fast inriktningsmålet ”Fler arbetar heltid i välfärden”.

SKL:s inriktningsmål 2016-2019 ”Fler arbetar heltid i välfärden”

Heltid som norm

Rapporten ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden

Heléne Fritzon

skl logotyp