En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Vi måste arbeta längre än 65 år

Vi blir allt friskare och vi lever allt längre. Det är bra, men innebär samtidigt utmaningar både för individ och samhälle. En äldre befolkning betyder att våra intjänade pensionspengar ska räcka i fler år. Ett ökat antal äldre medborgare innebär ett större behov av olika samhällstjänster som i sin tur kräver att tillräckligt många vill arbeta inom välfärdsyrken och att samhället har råd att bemanna i tillräckligt hög grad. En oförändrad levnadsstandard och bibehållen välfärd förutsätter därför att vi i större utsträckning än i dag arbetar högre upp i åldrarna.

Riksdagen är nu på gång med att besluta om en höjning av pensionsåldern. Det är en logisk konsekvens om vi ska kunna ha en uthållig finansiering av välfärden. För arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner handlar det då om att skapa flexibla möjligheter och förutsättningar för fler att arbeta höge upp i åldrarna. Exempelvis genom att ta bort eller förändra formella hinder i regelsystem och avtal.

Sveriges Kommuner och Landsting anordnar i höst en konferens om det förändrade och förlängda arbetslivet. Vad betyder förändringarna för välfärdens prioriteringar? Vad innebär detta ur ett arbetsgivarperspektiv? Hur tänker vi nytt när arbetskraften blir äldre?

Mikael Nyman, moderator för Ett förlängt och förändrat arbetsliv, berättar om utmaningarna som väntar arbetsgivare inom kommuner, landsting och regioner

Anmäl dig till konferensen om det förändrade och förlängda arbetslivet

 Agneta Jöhnk

Hur hittar vi framtidens kompetens?

Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle drastiskt de senaste åren och kommer att påverka oss än mer framöver. Inte minst kommer det att påverka vårt sätt att jobba och vilka kompetenser vi behöver i välfärden. Utmaningen handlar mer om oss och vårt sätt att jobba, än om att få med oss medborgarna på tåget.

Att hitta rätt kompetens kommer att vara en av de viktigaste frågorna framöver för varje arbetsgivare. Och i ett alltmer föränderligt samhälle blir morgondagens kompetens allt viktigare men också svårare att förutse.

För att vidga vårt perspektiv anordnar SKL konferensen Framtidens efterfrågade kompetenser – med sikte på en smartare välfärd. Konferensen hålls den 15 mars på Uppsala Konsert & Kongress och har ett spännande program med flera engagerade och kunniga föreläsare. Bland annat kommer Årets teknolog 2016 Fredrik Löfgren berätta om problemet med att politikerna inte har greppat hur fort utvecklingen går.

Ta chansen att få nya infallsvinklar och inspiration om framtidens efterfrågade kompetenser. Anmäl dig senast den 3 mars.

Anmäl dig till Framtidens efterfrågade kompetenser

Följ med på heltidsresan

SKL har tillsammans med Kommunal lanserat en stor satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället.

Heltidsarbete är en jämställdhetsfråga

Det behövs en halv miljon nya medarbetare i kommuner, landsting under de kommande tio åren. Genom att redan anställda går från deltid till heltid ökar tillgången på personal. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda.

SKL och Kommunal har startat en heltidsresa där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Följ med oss på heltidsresan på sajten heltid.nu. Här hittar du intervjuer, statistik, filmer, artiklar och annan information om hur välfärden ska gå från deltid till heltid.

heltid.nu

Agneta Jöhnk

Chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL

Rekrytera en studentmedarbetare

Studentmedarbetaravtalet är något som både arbetsgivare och studenter tjänar på. Studenterna får känna på hur det är att arbeta i välfärdssektorn och skaffar sig samtidigt relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. Och arbetsgivarna får tillgång till kvalificerad arbetskraft och ges möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare.

Sacos studentråd (SACO är en av parterna bakom avtalet) har nyligen har presenterat en intressant rapport i ämnet: Så bygger vi broar mellan arbetsgivare och studenter.
Rapporten är läsvärd och en av rapportens slutsatser är att studentmedarbetaravtalet har stor potential men att alltför få studenter och arbetsgivare har kännedom om avtalet och dess möjligheter.

Jag kan bara hålla med och det ligger på alla avtalsparter, inklusive vi själva på SKL, att sprida informationen om avtalet till både studenter och arbetsgivare. Kolla därför länkarna nedan för att lära dig mer om avtalet och hur du som arbetsgivare kan använda dig av avtalet.

Även DN har nyligen uppmärksammat detta, och där finns Finspångs kommun med som ett gott exempel. Avtalet som ger studenter riktiga jobb

Studentmedarbetaravtal

Så här gör du som arbetsgivare för att rekrytera en studentmedarbetare

Frågor och svar om studentmedarbetare

Startkit för arbetsgivare (PDF, nytt fönster)

Agneta Jöhnk

PS. Studentmedarbetaravtalet är undertecknat av SKL, Pacta, AkademikerAlliansen och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Ordförandedagen

Varje år arrangerar SKL en ordförandedag, då bjuds alla majoritets- och oppositionsråd från kommuner, landsting och regioner in för en dag där vi lyfter aktuella frågor. I år talade bland annat statsminister Stefan Löfvén och Roskildes borgmästare Joy Mogensen.

image003

Idag fick också jag och Sten Nordin, vice-ordförande i Förhandlingsdelegationen en möjlighet att berätta om det avtal med Kommunal som slöts i våras. Vi fick en möjlighet att förutom att berätta lite om hur det faktiskt gick till när vi förhandlade avtalet också berätta att ” när avtalet är klart så börjar jobbet”. Vårt budskap till alla våra kollegor var att det är viktigt att den politiska ledningen lokalt tar ett ägande av arbetsgivarfrågorna. Både vad gäller hur man hanterar prioriterar men också genom att till exempel den politiska ledningen ger styrning genom politiska beslut – till exempel i frågan om att erbjuda heltid.

image002

Men när det gäller heltid skickade vi också med budskapet att erbjuda heltidstjänster inte räcker, vi måste i vår sektor bli bättre på att se till att personer också arbetar heltid. SKL jobbar både själv och i samarbete med Kommunal vidare med denna fråga. Frågan är viktig av flera skäl, till exempel ur jämställdhetsperspektiv då de flesta som arbetar deltid är kvinnor men också från arbetsgivarperspektiv då detta är en viktig tårtbit i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.

Till exempel visade vår tidigare rapport ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden” bland annat att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 95 procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer. Det är tänkvärt.

Och på tal om politiskt deltagande i processen, det har vi även inom SKL där vår senaste kongress slog fast inriktningsmålet ”Fler arbetar heltid i välfärden”.

SKL:s inriktningsmål 2016-2019 ”Fler arbetar heltid i välfärden”

Heltid som norm

Rapporten ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden

Heléne Fritzon

skl logotyp