En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Använd kompetensen på rätt sätt i välfärden!

Befolkningen växer, vi blir allt äldre och det blir fler barn och unga. Behoven av skola, vård och omsorg ökar. Samtidigt uppnår många av välfärdens medarbetare pensionsålder.

Jag får i princip dagligen frågor från media om hur välfärden ska klara kompetensförsörjningen framöver. Inte minst i ljuset av att det stora flyktingmottagandet ställer extra stora krav på framför allt socialtjänsten och skolan. Och det stämmer att det i några verksamheter är ett ansträngt läge. En sak som ofta slår mig är att det finns en enorm kreativitet ute i verksamheten och en verklig vilja att lösa situationen. Frågan är om inte det stora flyktingmottagandet leder till att det kommer fram en massa smarta lösningar och nya arbetssätt som kommer att leva vidare, även när vi framöver går in i ett mer kontrollerat läge. Lite av ordspråket ”nöden är uppfinningarnas moder”.

En sak som ställs på sin spets och som vi har lyft fram i många sammanhang är vikten av att använda kompetens rätt. I kommuner och landsting har vi väldigt välutbildade medarbetare beredda att axla kvalificerade arbetsuppgifter. Då är det ju också viktigt att de får använda sin kompetens till rätt saker, till sådana uppgifter som de utbildat sig för och som inte andra kan göra. Istället kan vi se vilka uppgifter som skulle kunna utföras av andra medarbetare, med helt andra kompetenser. I bästa fall kan det bli verkliga win-win situationer.

Ett sådant intressant exempel som nu sprids vidare är från Västerås där medicinska sekreterare avlastar läkaren på sjukhusronden: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6356814

Ett annat bra exempel som SVT:s Rapport uppmärksammade för några veckor sedan, är från akuten i Helsingborg där tolv ungdomar fått jobb som servicemedarbetare. Extra roligt att de inte bara gör en fin insats, utan att det också ger ungdomarna en chans att prova på och få en inblick i vårdyrket. Länk http://www.svt.se/nyheter/regionalt/helsingborg/de-ska-badda-for-en-battre-arbetsmiljo-pa-akuten

Att rätt använda medarbetarnas kompetens på bästa sätt, är en viktig strategi för att möte välfärdens rekryteringsutmaningar. Fler exempel på när välfärdens arbetsgivare tänker nytt kring att använda kompetens rätt, har vi samlat här: http://www.sverigesviktigastejobb.se/fakta/rekryteringsbehov/rekryteringsstrategier/anvandkompetensratt.2359.html

Caroline Olsson

skl logotyp