En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Två nya kollektivavtal på plats

SKL har slutit ett nytt avtal med OFR Allmän kommunal verksamhet och förlängt det avtal som tecknades med Svenska Kommunalarbetareförbundet våren 2016 med ytterligare ett år. De båda avtalen gäller fram till våren 2020.

Vi har haft mycket konstruktiva avtalsförhandlingar med både Kommunal och OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Båda avtalen gäller till våren 2020, vilket ger kommuner, landsting och regioner goda möjligheter att planera verksamheten och arbeta långsiktigt med lokal lönebildning.

Avtalet med Kommunal är en förlängning på ett år av det redan befintliga avtalet som finns mellan oss. Tillsammans har vi förhandlat fram löneökningar som ligger i nivå med det märke som har satts av industrin. Under det sista avtalsåret finns det även en möjlighet att belöna medarbetare på en lokal nivå. Avtal med kommunal förlängs till 2020

Det lokala lönebildningsarbetet är även en central del i det nya kollektivavtal som har slutits med OFR Allmän kommunal verksamhet. Avtalet är sifferlöst utan centralt angivna  nivåer, vilket innebär att alla kommuner, landsting och regioner sätter löner utifrån sina egna specifika behov och förutsättningar. Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Niclas Lindahl

Nu satsar vi på att höja kompetensen inom vård och omsorg

Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg är stort i kommuner, landsting och regioner. Det behövs bland annat fler vårdbiträden och fler undersköterskor. Tyvärr är det i dagsläget alldeles för få som väljer att utbilda sig till dessa yrken.

SKL och Kommunal har därför träffat en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Vi förespråkar bland annat att yrket vårdbiträde definieras, samt att det fastslås vilken utbildningsnivå och vilket utbildningsinnehåll som behövs för yrket.

Vårdbiträden och undersköterskor gör ett mycket viktigt arbete i kommuner, landsting och regioner. Vi vill tillsammans med Kommunal på olika sätt locka fler unga, vuxna och nyanlända att bli vårdbiträden och undersköterskor.

Läs mer om satsningen och vår gemensamma avsiktsförklaring

Agneta Jöhnk

BRF måste stå upp för sitt avtal

De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.

Tyvärr finns det en hel del missuppfattningar kring vad avtalet innebär. Enskilda brandmän ger en bild av att ersättningen har sänkts med tusentals kronor för varje beredskapsbrandman. Detta stämmer inte. Men dessa påståenden har ibland tagits för fakta, vilket är högst olyckligt.

På lång sikt vinner både arbetsgivare och arbetstagare på det nya avtalet. För en beredskapsman som jobbar 17 beredskapsveckor höjs ersättningen med 7500 kr per år jämfört med det föregående avtalet. Inga värden har tagits bort i det nya avtalet. Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts. Ta gärna del av SKL:s fakta kring det nya avtalet

Företrädare för BRF har under de senaste månaderna piskat upp stämningen bland sina medlemmar. De har bland annat sagt att de blev tagna som gisslan och att ambitionen är att gå tillbaka till förhandlingsbordet.

Brandmän hotar att säga upp sig

Det är ett minst sagt förvånande beteende. Förhandlingarna om RiB17 har genomförts på det sätt som kännetecknar alla avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad. Och när ett avtal undertecknas så ställer sig parterna också bakom dess innehåll. Detta har Kommunal och Vision gjort:

Kommunal svarar på kritiken om nya RIB-avtalet

Nytt avtal för deltidsbrandmän får kritik

BRF har undertecknat avtalet och måste ställa sig bakom avtalet och dess innehåll, vilket de hittills inte gjort. Och det är detta som till stor del är källan till de missuppfattningar som florerar om avtalet. Därför är det nu nödvändigt att BRF kliver fram och axlar sin roll som undertecknande part. Om enskilda beredskapsbrandmän har synpunkter på avtalet så bör de i första hand ta upp det med sina fackliga företrädare i BRF.

Niclas Lindahl

Förhandlingschef SKL

Ordförandedagen

Varje år arrangerar SKL en ordförandedag, då bjuds alla majoritets- och oppositionsråd från kommuner, landsting och regioner in för en dag där vi lyfter aktuella frågor. I år talade bland annat statsminister Stefan Löfvén och Roskildes borgmästare Joy Mogensen.

image003

Idag fick också jag och Sten Nordin, vice-ordförande i Förhandlingsdelegationen en möjlighet att berätta om det avtal med Kommunal som slöts i våras. Vi fick en möjlighet att förutom att berätta lite om hur det faktiskt gick till när vi förhandlade avtalet också berätta att ” när avtalet är klart så börjar jobbet”. Vårt budskap till alla våra kollegor var att det är viktigt att den politiska ledningen lokalt tar ett ägande av arbetsgivarfrågorna. Både vad gäller hur man hanterar prioriterar men också genom att till exempel den politiska ledningen ger styrning genom politiska beslut – till exempel i frågan om att erbjuda heltid.

image002

Men när det gäller heltid skickade vi också med budskapet att erbjuda heltidstjänster inte räcker, vi måste i vår sektor bli bättre på att se till att personer också arbetar heltid. SKL jobbar både själv och i samarbete med Kommunal vidare med denna fråga. Frågan är viktig av flera skäl, till exempel ur jämställdhetsperspektiv då de flesta som arbetar deltid är kvinnor men också från arbetsgivarperspektiv då detta är en viktig tårtbit i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.

Till exempel visade vår tidigare rapport ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden” bland annat att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 95 procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer. Det är tänkvärt.

Och på tal om politiskt deltagande i processen, det har vi även inom SKL där vår senaste kongress slog fast inriktningsmålet ”Fler arbetar heltid i välfärden”.

SKL:s inriktningsmål 2016-2019 ”Fler arbetar heltid i välfärden”

Heltid som norm

Rapporten ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden

Heléne Fritzon

Sista stora avtalet i hamn för avtal 2016

Det var en minst sagt intensiv vecka förra veckan, men den avslutades med det glädjande beskedet att vi nått fram till ett avtal med vår största motpart, Kommunal. Avtalet är treårigt och ligger i linje med övriga avtal i årets avtalsrörelse där vi tack vare vinster för arbetsgivarna lyckats möta upp mot den satsning på undersköterskor som Kommunal yrkade på.

Läs mer om avtalet

Vi förhandlade både dag och natt förra veckan vilket till slut ledde till att vi med rätt kort varsel kunde kalla till en presskonferens på fredag eftermiddag. Där presenterade vår förhandlingsdelegations ordförande, Heléne Fritzon, och vice ordförande Sten Nordin avtalet ihop med Kommunal i ett fullpackat pressrum.

SVT:s direktsändning från presskonferensen 

IMG_5272IMG_5274

Efter en helg när många fick välbehövlig vila så är vi nu igång med allt det efterarbete som tillhör en avtalsskrivning. Vi har kallat våra medlemmar till avtalskonferenser, vi jobbar på för att få fram en version av avtalet som vi kan skicka ut och publicera på webben och våra förhandlare är eftersökta både från arbetsgivare i kommuner och landsting och medier för att få detaljerna i avtalet klara för sig.

Vad har andra skrivit om avtalet?

Avtalet är väl omskrivet i medier och sociala medier och här kommer ett urval av rapporteringen och kommentarer:

Ekot rapporterade i fredags med detta inslag

Och idag, tisdag sände Ekot detta inslag där Medlingsinstitutets generaldirektör säger att ”Den svenska modellen fungerar” i en intervju om avtalsrörelsen 2016

Så här skrev till exempel Kommunals förhandlingschef Lenita Granlund på Kommunal igår

Aftonbladets ledarsida kommenterade: ”Högre lön och heltid till Kommunals kvinnor”

Lag & Avtals chefredaktör Lennart Kriisa skrev en ledarkrönika: ”Sorry undersköterskor, ni kommer inte ikapp”

Nu återstår det största jobbet av allt ute i kommuner och landsting. Avtalet ger stora möjligheter att med goda planeringsförutsättningar satsa på karriärutveckling för undersköterskor. Vi hoppas att alla våra medlemmar tar chansen.

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse
Etiketter: ,

Högt tempo i förhandlingar med Kommunal

Som jag skrev igår, så har vi högt tryck i förhandlingarna och för konstruktiva samtal med Kommunal. Vi har således gott hopp om att komma i mål innan vårt avtal löper ut om en dryg vecka. Idag skrev SKL:s VD Håkan Sörman idag bifogade brev till kommun- och landstingsdirektörerna för att ge en nulägesbild av avtalsförhandlingarna.

Brev från Håkan Sörman om läget i avtalsrörelsen

Agneta Jöhnk

Konstruktiva och intensiva förhandlingar med Kommunal

Nu är de flesta stora avtal på den privata sidan tecknade. Det var med stor tillfredsställelse vi i början av veckan konstaterade att även parterna i byggbranschen kommit överens efter en knapp veckas strejk. Det är förstås ett viktigt besked för oss, att även det avtalet hamnade på det märke som tidigare är satt av industrin och som bland annat handeln också följt.

Vi får en del frågor om vad som händer i våra förhandlingar. Just nu har vi intensiva kontakter med Kommunal och vi har som alltid i slutfasen av en avtalsrörelse hög beredskap att kalla in beslutande församlingar. Vårt avtal löper ut den 30 april och vi har goda förhoppningar om att vara klara innan dess.

Vi kommenterar eller diskuterar inte innehållet i förhandlingarna i detta läge men att vi pratar om bland annat heltidsfrågorna och undersköterskornas villkor är ju ingen hemlighet. Det är två viktiga frågor för både oss, våra medlemmar och för vår motpart Kommunal

Igår presenterade Dagens Nyheter en opinionsundersökning som Kommunal beställt som visar att det finns ett stöd bland allmänheten för att undersköterskorna ska få högre löneökningar än andra. Det var ett rätt väntat resultat. Vi vet att allmänheten har stor sympati och stort förtroende för undersköterskor och andra yrkesgrupper i vår sektor. De som arbetar i vår sektor gör dagligen stor skillnad för oss alla, för våra barn, våra föräldrar, grannar och arbetskamrater.  Vi vet också att undersköterskorna är en viktig yrkesgrupp för våra medlemmar.  Hur lönespridningen kan öka och möjligheterna att göra lönekarriär kan förbättras är en viktig fråga vi pratar med Kommunal om.

Det som saknas i undersökningen – vilket också DN lyfter i artikeln – är finansieringsaspekten. Hur ska den yrkade löneökningen betalas: med högre skatter, med prioriteringar mellan olika välfärdsverksamheter, med effektiviseringar? Det måste förstås vi och våra medlemmar – kommuner och landsting – beakta.

Agneta Jöhnk

Många missförstånd

I en avtalsrörelse förekommer alltid debatt, det hör till och vi deltar där möjligt. Men det är viktigt att debatten håller sig på en sansad nivå och håller isär fakta och opinionsbildning. En debatt endast för att höja tonläget är inget vi vill se eller delta i. Men ibland måste man bemöta missuppfattningar även när tonläget ligger högre än vad som kan förväntas innan förhandlingarna ens börjat.

Idag beskrivs till exempel vi från SKL som en ”aggressiv motpart” som vill ”slakta villkor” i en intervju med en av Kommunals tjänstemän i tidningen Arbetet. Det är ett minst sagt förvånande sätt att beskriva oss som part och vi håller förstås inte med om den beskrivningen. Mål och inriktningsdokument som vi tog beslut om innan jul.

Vi ska snart sätta oss ned för regelrätta förhandlingar med Kommunal för att diskutera både lön och andra villkorsfrågor. Vi föredrar att föra diskussionen där men eftersom det antyds en massa saker i intervjun väljer jag i alla fall att kort kommentera ett par av de saker som tas upp. De ryms i detta citat: ”Arbetsgivarna begär inte bara ett sifferlöst avtal som ska gälla tillsvidare, utan vill också slopa lägstalöner

Ja vi har som långsiktig inriktning för arbetsgivarpolitiken försökt att placera så mycket inflytande som möjligt över den enskildes lön som möjligt ute i verksamheterna. Så om just du gör ett bra jobb så ska du kunna få en bättre löneutveckling. Det är därför långa och så lite styrda avtal som möjligt från centralt håll är en bra idé. Då hoppas och tror vi nämligen att kommunerna och landstingen kan göra olika bedömningar utifrån deras egna behov och vad gäller hur bra en person gjort jobbet.

Vi har fått fler och fler motparter som har valt denna förhandlingslösning med oss men det kan finnas de som inte vill. Vi har nyligen förlängt två avtal av denna typ, dels med lärarfacken och med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Det visar att flera fackförbund tror på den modellen. Men vi vet ju till exempel att Kommunal sagt nej till detta i sina yrkanden och har gjort klart att de ställer krav på en siffra. Det är en deras förhandlingsposition och den måste vi respektera, precis som vi hoppas att våra motparter respekterar vår position även om de inte håller med om den.

Och, och detta är väldigt viktigt att förstå eftersom det ofta missförstås. Ett sifferlöst avtal centralt betyder inte att hela avtalet ger 0 % i löneökning till de som arbetar. Det är förstås en bild som man vill sprida om man är kritisk till denna typ av avtal. Men det är inte sant, sifferlöst innebär att ingen nivå fastställs här i Stockholm vid förhandlingsborden utan att lönen sätts där arbetet görs, lokalt i ett första steg och till syvende och sist ute på arbetsplatsen.

Vad gäller lägstalöner har vi sagt att vi inte tycker att när vi ska satsa löneutrymme på olika delar av avtalen att man ska fokusera på lägstlönerna. I vår sektor behöver vi skapa utrymme för löneutveckling och lönespridning, något Kommunal själva också vill. Därför tycker vi det är viktigt att vi diskuterar hur vi kan göra det arbetet bättre och där tror vi att en tydligare satsning mot lönerna i slutet av arbetslivet är viktigare än lönerna precis i starten.

Om ett par veckor ska vi börja förhandla med Kommunal och då får vi diskutera dessa frågor vid förhandlingsbordet.

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse Debatt
Etiketter: ,

skl logotyp