En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv i FN

Jag är i ett kallt och snöigt New York för att delta i FN:s Kvinnokommissions årliga möte som äger rum 13-15 mars. Temat är kvinnors ekonomiska egenmakt på en föränderlig arbetsmarknad. Under konferensen upplever jag tydligt att Sverige uppmärksammas mycket för sitt jämställdhetsarbete och att Sverige har en väldigt stark ställning i världen.HF NY

Kvinnokommissionen CSW (Commission on the Status of Women) samlar FN:s medlemsländer och är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors situation och jämställdhet globalt. Med mig har jag SKL:s skrift ”Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv” som lägligt nog översatts till engelska: ”Gender equality from an employer perspective”.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/jamstalldhet-ur-arbetsgivarperspektiv.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/gender-equality-from-an-employer-perspective.html

Även om alla möten i FN-skrapan skjutits upp en dag på grund av snöstormen Stella som hållit New York i ett hårt grepp så stoppade den inte den svenska aktiviteten. Jag deltog tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér och skådespelaren Sissela Kyle, ”Fröken Friman”, i ett mycket angeläget seminarium om prostitution och sexköp i världen.

Jag kommer att ta alla tillfällen att stolt berätta att SKL:s långsiktiga jämställdhetsarbete har gett resultat. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är relativt små – 4 procent i landstingen och 0,4 procent i kommunerna – vilket innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.

Genom att arbeta aktivt med programmet bidrar SKL till en mer jämställd arbetsmarknad och således också ett mer jämställt samhälle. Kanske kan våra insatser även inspirera till förändringar utanför Sveriges gränser och öka jämställdheten också på global nivå.

Heléne Fritzon

Följ med på heltidsresan

SKL har tillsammans med Kommunal lanserat en stor satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället.

Heltidsarbete är en jämställdhetsfråga

Det behövs en halv miljon nya medarbetare i kommuner, landsting under de kommande tio åren. Genom att redan anställda går från deltid till heltid ökar tillgången på personal. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda.

SKL och Kommunal har startat en heltidsresa där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Följ med oss på heltidsresan på sajten heltid.nu. Här hittar du intervjuer, statistik, filmer, artiklar och annan information om hur välfärden ska gå från deltid till heltid.

heltid.nu

Agneta Jöhnk

Chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL

Bra med en utredning om föräldraförsäkringen

Den 4 februari meddelade Regeringen att det ska tillsättas en utredning för att se över föräldraförsäkringen. Det tycker vi är bra.

Regeringens presskonferens om helhetsöversyn av föräldraförsäkringen

Vi är övertygade att en jämnare fördelning av föräldraförsäkringsuttaget skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. När första barnen föds minskar kvinnors betalda arbete, medan det obetalda arbetet i hemmet ökar. Det omvända gäller för männen. En jämnare fördelning skulle bland annat leda till en ökad närvaro på arbetsplatsen för kvinnor, med bättre inkomst och högre pension som resultat.

Vi är stolta över varje dag föräldraledighet som tas ut i kommun- och landstingssektorn. Våra medlemmar är arbetsgivare där medarbetarna känner sig trygga att ta ut föräldraledighet och vet att det är något som uppmuntras. Vi är också stolta över att medarbetarna i vår sektor tar ett stort samhällsansvar.

Samtidigt påverkar kvinnors högre frånvaro arbetsgivaren ur ett kostnadsperspektiv. Ett konkret exempel är kostnaderna för ersättning av personal som tar ut tillfällig vård av barn, så kallad VAB. Kostnaderna för produktionsbortfall i samband med VAB är uppskattningsvis 26 procent högre i kommuner och landsting, jämfört med privat sektor enligt de beräkningar vi gjort från Försäkringskassans data.

Föräldraledigheten är ett gemensamt ansvar och det inte rimligt att medarbetare och arbetsgivare i kommuner och landsting ensidigt ska axla detta. Vi måste börja fråga oss varför männen i mansdominerade branscher inte tar ut föräldraledighet i högre utsträckning.

Att utredningen kommer nu passar bra med vår egen timing eftersom vi nu på SKL just tittar på flera frågor som berör jämställdhet på arbetsmarknaden. Det arbetet visar bland annat att just ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är ett område vi måste titta vidare på. Vi på SKL kommer med spänning följa utredningens arbete!

Agneta Jöhnk

skl logotyp