En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Två nya kollektivavtal på plats

SKL har slutit ett nytt avtal med OFR Allmän kommunal verksamhet och förlängt det avtal som tecknades med Svenska Kommunalarbetareförbundet våren 2016 med ytterligare ett år. De båda avtalen gäller fram till våren 2020.

Vi har haft mycket konstruktiva avtalsförhandlingar med både Kommunal och OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Båda avtalen gäller till våren 2020, vilket ger kommuner, landsting och regioner goda möjligheter att planera verksamheten och arbeta långsiktigt med lokal lönebildning.

Avtalet med Kommunal är en förlängning på ett år av det redan befintliga avtalet som finns mellan oss. Tillsammans har vi förhandlat fram löneökningar som ligger i nivå med det märke som har satts av industrin. Under det sista avtalsåret finns det även en möjlighet att belöna medarbetare på en lokal nivå. Avtal med kommunal förlängs till 2020

Det lokala lönebildningsarbetet är även en central del i det nya kollektivavtal som har slutits med OFR Allmän kommunal verksamhet. Avtalet är sifferlöst utan centralt angivna  nivåer, vilket innebär att alla kommuner, landsting och regioner sätter löner utifrån sina egna specifika behov och förutsättningar. Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Niclas Lindahl

Högt tempo i förhandlingar med Kommunal

Som jag skrev igår, så har vi högt tryck i förhandlingarna och för konstruktiva samtal med Kommunal. Vi har således gott hopp om att komma i mål innan vårt avtal löper ut om en dryg vecka. Idag skrev SKL:s VD Håkan Sörman idag bifogade brev till kommun- och landstingsdirektörerna för att ge en nulägesbild av avtalsförhandlingarna.

Brev från Håkan Sörman om läget i avtalsrörelsen

Agneta Jöhnk

Konstruktiva och intensiva förhandlingar med Kommunal

Nu är de flesta stora avtal på den privata sidan tecknade. Det var med stor tillfredsställelse vi i början av veckan konstaterade att även parterna i byggbranschen kommit överens efter en knapp veckas strejk. Det är förstås ett viktigt besked för oss, att även det avtalet hamnade på det märke som tidigare är satt av industrin och som bland annat handeln också följt.

Vi får en del frågor om vad som händer i våra förhandlingar. Just nu har vi intensiva kontakter med Kommunal och vi har som alltid i slutfasen av en avtalsrörelse hög beredskap att kalla in beslutande församlingar. Vårt avtal löper ut den 30 april och vi har goda förhoppningar om att vara klara innan dess.

Vi kommenterar eller diskuterar inte innehållet i förhandlingarna i detta läge men att vi pratar om bland annat heltidsfrågorna och undersköterskornas villkor är ju ingen hemlighet. Det är två viktiga frågor för både oss, våra medlemmar och för vår motpart Kommunal

Igår presenterade Dagens Nyheter en opinionsundersökning som Kommunal beställt som visar att det finns ett stöd bland allmänheten för att undersköterskorna ska få högre löneökningar än andra. Det var ett rätt väntat resultat. Vi vet att allmänheten har stor sympati och stort förtroende för undersköterskor och andra yrkesgrupper i vår sektor. De som arbetar i vår sektor gör dagligen stor skillnad för oss alla, för våra barn, våra föräldrar, grannar och arbetskamrater.  Vi vet också att undersköterskorna är en viktig yrkesgrupp för våra medlemmar.  Hur lönespridningen kan öka och möjligheterna att göra lönekarriär kan förbättras är en viktig fråga vi pratar med Kommunal om.

Det som saknas i undersökningen – vilket också DN lyfter i artikeln – är finansieringsaspekten. Hur ska den yrkade löneökningen betalas: med högre skatter, med prioriteringar mellan olika välfärdsverksamheter, med effektiviseringar? Det måste förstås vi och våra medlemmar – kommuner och landsting – beakta.

Agneta Jöhnk

Vi tar tre fel idag!

Våra förhandlare jobbar nu vidare med regelbundna träffar ihop med Kommunals motsvarigheter. Det handlar om att stöta och blöta olika frågor, precis som det sig bör i en förhandling.

Sedan pågår det mycket spekulation och debatt i andra forum. Och opinionsbildning hör till en avtalsrörelse, det är en realitet. Men jag tycker att den måste utgå från fakta och sanning. I det sammanhanget vill jag lyfta fram tre påståenden om oss, eller snarare uttalanden som tillskrivs oss men som är påhittade och felaktiga. Jag skulle kunna lista många fler men vi börjar med dessa så kanske jag tar andra påståenden en annan dag.

1: ”SKL vill sänka löner”

Detta påstående som Kommunal sprider i en ny bildgrafik är totalt felaktigt och helt plockat ur luften. Ingenstans har vi från SKL pratat om att sänka löner och kommer inte heller göra det. Att vi dessutom, vilket antyds, skulle tro att sänkta löner skulle vara ett sätt att behålla medarbetare i sektorn är så absurt att det faller på sin egen orimlighet. Och i en avtalsrörelse kommer det ju bli höjda löner, så också i år.

2: ”SKL vill slakta OB”

Nej det vill vi inte, självklart ska det finnas ersättning för obekväm arbetstid i verksamheter som kommuner, landsting och regioner driver. Det måste man ha i en verksamhet som drivs dygnet runt och året runt. Däremot vill vi se över de 40 år gamla villkoren, och om behov finns anpassa dem efter vad som betraktas som obekväm arbetstid idag. Ett exempel är att annandag pingst fortfarande räknas som obekväm arbetstid, trots att det inte är helgdag sedan tio år tillbaka.

3: ”SKL använder uttrycket ”medarbetare” för att driva lönedumpningsprocess”

Nej det gör vi inte, vi använder ordet medarbetare därför att det är just det alla personer som arbetar inom kommuner, landsting och regioner är. De är medarbetare både till oss och varandra. De är lärare, undersköterskor, vaktmästare, läkare, rektorer, bygglovshandläggare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller en av alla andra hundratals yrken som finns i vår sektor.

Vill ni veta fakta, vill ni veta våra åsikter i avtalsfrågor så tipsar jag därför om att ni tar en titt in på vår avtalswebb istället för att förlita er till andra organisationers kampanjmaterial i media, vare sig debattartiklar eller sociala medier.

Här hittar ni avtalswebben

Men jag vill också tipsa om ett par saker vi nyligen presenterat och som också beskrivits fel både av fackförbund och andra organisationer, en rapport om visstid:

Varannan vikarie får fast jobb

Och ett antal frågor och svar i samma ämne:

Frågor och svar tidsbegränsade anställningar

Trevlig helg!

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse
Etiketter: ,

skl logotyp