En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Bra med en utredning om föräldraförsäkringen

Den 4 februari meddelade Regeringen att det ska tillsättas en utredning för att se över föräldraförsäkringen. Det tycker vi är bra.

Regeringens presskonferens om helhetsöversyn av föräldraförsäkringen

Vi är övertygade att en jämnare fördelning av föräldraförsäkringsuttaget skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. När första barnen föds minskar kvinnors betalda arbete, medan det obetalda arbetet i hemmet ökar. Det omvända gäller för männen. En jämnare fördelning skulle bland annat leda till en ökad närvaro på arbetsplatsen för kvinnor, med bättre inkomst och högre pension som resultat.

Vi är stolta över varje dag föräldraledighet som tas ut i kommun- och landstingssektorn. Våra medlemmar är arbetsgivare där medarbetarna känner sig trygga att ta ut föräldraledighet och vet att det är något som uppmuntras. Vi är också stolta över att medarbetarna i vår sektor tar ett stort samhällsansvar.

Samtidigt påverkar kvinnors högre frånvaro arbetsgivaren ur ett kostnadsperspektiv. Ett konkret exempel är kostnaderna för ersättning av personal som tar ut tillfällig vård av barn, så kallad VAB. Kostnaderna för produktionsbortfall i samband med VAB är uppskattningsvis 26 procent högre i kommuner och landsting, jämfört med privat sektor enligt de beräkningar vi gjort från Försäkringskassans data.

Föräldraledigheten är ett gemensamt ansvar och det inte rimligt att medarbetare och arbetsgivare i kommuner och landsting ensidigt ska axla detta. Vi måste börja fråga oss varför männen i mansdominerade branscher inte tar ut föräldraledighet i högre utsträckning.

Att utredningen kommer nu passar bra med vår egen timing eftersom vi nu på SKL just tittar på flera frågor som berör jämställdhet på arbetsmarknaden. Det arbetet visar bland annat att just ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är ett område vi måste titta vidare på. Vi på SKL kommer med spänning följa utredningens arbete!

Agneta Jöhnk

skl logotyp