En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

BRF måste stå upp för sitt avtal

De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.

Tyvärr finns det en hel del missuppfattningar kring vad avtalet innebär. Enskilda brandmän ger en bild av att ersättningen har sänkts med tusentals kronor för varje beredskapsbrandman. Detta stämmer inte. Men dessa påståenden har ibland tagits för fakta, vilket är högst olyckligt.

På lång sikt vinner både arbetsgivare och arbetstagare på det nya avtalet. För en beredskapsman som jobbar 17 beredskapsveckor höjs ersättningen med 7500 kr per år jämfört med det föregående avtalet. Inga värden har tagits bort i det nya avtalet. Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts. Ta gärna del av SKL:s fakta kring det nya avtalet

Företrädare för BRF har under de senaste månaderna piskat upp stämningen bland sina medlemmar. De har bland annat sagt att de blev tagna som gisslan och att ambitionen är att gå tillbaka till förhandlingsbordet.

Brandmän hotar att säga upp sig

Det är ett minst sagt förvånande beteende. Förhandlingarna om RiB17 har genomförts på det sätt som kännetecknar alla avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad. Och när ett avtal undertecknas så ställer sig parterna också bakom dess innehåll. Detta har Kommunal och Vision gjort:

Kommunal svarar på kritiken om nya RIB-avtalet

Nytt avtal för deltidsbrandmän får kritik

BRF har undertecknat avtalet och måste ställa sig bakom avtalet och dess innehåll, vilket de hittills inte gjort. Och det är detta som till stor del är källan till de missuppfattningar som florerar om avtalet. Därför är det nu nödvändigt att BRF kliver fram och axlar sin roll som undertecknande part. Om enskilda beredskapsbrandmän har synpunkter på avtalet så bör de i första hand ta upp det med sina fackliga företrädare i BRF.

Niclas Lindahl

Förhandlingschef SKL

Blekinge ser möjligheter med avtalet

Vi fortsätter ansträngningarna med att träffa avtal även med Brandmännens riksförbund om ett nytt beredskapsavtal. Detta görs genom medling som vi tidigare berättat.

Medling om nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF)

Men det var roligt att nyligen få höra detta inslag från Blekinge om hur Räddningstjänsten i Östra Blekinge vill jobba vidare med det avtal som vi redan slutit med Kommunal och Vision gällande beredskapsbrandmän

Hemtjänstpersonal kan bli brandmän, Sveriges Radio

Just möjligheten att kombinationsanställa personer som arbetar inom olika delar av kommunen ger ökade möjligheter till räddningstjänsterna. Till exempel kan medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller skolan, nu också vara beredskapsbrandmän. Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet ökar, samtidigt som det i förlängningen kan leda till ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Hoppas flera börjar fundera i samma led som Blekinge.

Mer om avtalet med Kommunal och Vision

Jeanette Hedberg

skl logotyp