En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Förhandlingsstart

Så här i början av en avtalsrörelse kan debatten vara livlig, ibland lite för livlig kan jag tycka. Vi ska i dagarna sätta oss ned och förhandla med Kommunal, det avtal vi har kvar att förhandla i denna avtalsrörelse efter att redan under slutet på 2015 ha förlängt våra avtal med lärarfacken och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna. Vi har naturligtvis våra olika utgångspunkter i denna förhandling som sig bör, men vi har ett gott och respektfullt samarbete med Kommunal och jag är övertygad om att vi i slutändan kommer att nå fram till ett avtal som båda parter är nöjda med, precis som vi gjort under alla tidigare avtalsrörelser.

Tyvärr finns en del missförstånd kring vår position och våra utgångspunkter. Jag vill därför lyfta fram ett par artiklar med anledning av detta. Dels denna intervju som jag gav till tidningen Arbetet igår där jag fick möjlighet att besvara några av de frågor som dykt upp i veckan.

Intervju i Arbetet i tisdags

Och idag publicerar Svenska Dagbladet denna replik från mig, Vi vill ha avtal som utvecklar välfärden på denna artikel från Kommunals chefsförhandlare Kommunals avtalsartikel i Svenska Dagbladet.

I deras artikel gör Kommunal försök att partipolitisera avtalsrörelsen men som jag skriver i artikeln så är inte vår hållning att ge våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner så mycket inflytande som möjligt över lönebildningen något nytt:

Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i tjugo år. Denna hållning har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.”

Det finns också en vanlig misstolkning av vad avtal utan centralt angivna löneökningsnivåer, eller sifferlösa avtal betyder. Vad det inte betyder är att det är ”nollavtal” som inte ger löneökningar. Ett allt för vanligt missförstånd som tyvärr sprids. Men som jag skriver i artikeln så handlar det om:

”Avtal utan centralt angivna nivåer innebär inte noll procent i löneökning. De innebär bara att nivån inte fastställs vid förhandlingsborden i Stockholm, utan att lönen sätts där arbetet görs. Vår inriktning grundar sig på att lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och ger den enskilde medarbetaren inflytande på arbetsplatsen och större möjlighet att påverka sin lön.”

Så här i början av en förhandling är vi inte eniga med våra motparter, då skulle ju inte förhandlingen behövas,  men målet är att vi ska bli det. Vi kommer att arbeta konstruktivt mot det målet.

Heléne Fritzon

Ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

skl logotyp