En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Vinst i viktig rättegång

I fredags kom domen från tingsrätten i Nyköping gällande skadestånd som en barnmorska hade krävt av Landstinget Sörmland. Domen, likt en tidigare dom gällande Region Jönköping, slår fast att de barnmorskor som vägrar att medverka till aborter inte diskriminerats när de nekats anställning. Det finns inget krav att landstingen ska inrätta tjänster där abortvård inte ingår. Det finns inget krav att införa samvetsklausuler med reservationsrätt mot abort.

SKL:s kommentar om domen

Landstinget Sörmland kommenterade domen så här

Både domen i fredags och den tidigare domen visar att kraven på sjukvården och patientens rätt till vård är det viktigaste i Sverige, i detta ligger också rätten till abort. Var och en har rätt till sin religiösa övertygelse, men den får inte påverka den vård en patient har rätt till. I barnmorskeyrket i Sverige ingår att ge råd och stöd och att medverka vid aborter. Abortvården är en integrerad del av kvinnoklinikernas verksamhet och en arbetstagare kan inte välja bort vissa arbetsuppgifter.

Domen kan överklagas till Arbetsdomstolen. Ombudet för barnmorskan har kommenterat domen i flera intervjuer och har även tidigare antytt att ärendet kommer drivas vidare. Bland annat gavs denna intervju i fredags:

Abortvägrande barnmorska förlorade mot landstinget

P4 Sörmland har följt rättegången och har bland annat sänt dessa inslag inklusive en intervju med Landstinget Sörmland (det första klippet nedan)

Landstinget Sörmland tar emot domen som en stor lättnad

Rättegång om abortvägran påbörjad i Nyköpings tingsrätt

RFSU: Kampanj bakom abortvägrande barnmorskan i Nyköping

Landsting och regioner har ett ansvar att utforma verksamheten så att den motsvarar patienternas rätt till god vård, på lika villkor, utan ovidkommande hänsyn. Vården finns till för patienternas behov – inte för personalens. Detta bekräftades av domen i Nyköpings tingsrätt. Det borde vara självklart.

Agneta Jöhnk

skl logotyp