En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Följ med på heltidsresan

SKL har tillsammans med Kommunal lanserat en stor satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället.

Heltidsarbete är en jämställdhetsfråga

Det behövs en halv miljon nya medarbetare i kommuner, landsting under de kommande tio åren. Genom att redan anställda går från deltid till heltid ökar tillgången på personal. Om alla deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6 000 heltidsanställda.

SKL och Kommunal har startat en heltidsresa där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021. Följ med oss på heltidsresan på sajten heltid.nu. Här hittar du intervjuer, statistik, filmer, artiklar och annan information om hur välfärden ska gå från deltid till heltid.

heltid.nu

Agneta Jöhnk

Chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL

BRF måste stå upp för sitt avtal

De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.

Tyvärr finns det en hel del missuppfattningar kring vad avtalet innebär. Enskilda brandmän ger en bild av att ersättningen har sänkts med tusentals kronor för varje beredskapsbrandman. Detta stämmer inte. Men dessa påståenden har ibland tagits för fakta, vilket är högst olyckligt.

På lång sikt vinner både arbetsgivare och arbetstagare på det nya avtalet. För en beredskapsman som jobbar 17 beredskapsveckor höjs ersättningen med 7500 kr per år jämfört med det föregående avtalet. Inga värden har tagits bort i det nya avtalet. Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts. Ta gärna del av SKL:s fakta kring det nya avtalet

Företrädare för BRF har under de senaste månaderna piskat upp stämningen bland sina medlemmar. De har bland annat sagt att de blev tagna som gisslan och att ambitionen är att gå tillbaka till förhandlingsbordet.

Brandmän hotar att säga upp sig

Det är ett minst sagt förvånande beteende. Förhandlingarna om RiB17 har genomförts på det sätt som kännetecknar alla avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad. Och när ett avtal undertecknas så ställer sig parterna också bakom dess innehåll. Detta har Kommunal och Vision gjort:

Kommunal svarar på kritiken om nya RIB-avtalet

Nytt avtal för deltidsbrandmän får kritik

BRF har undertecknat avtalet och måste ställa sig bakom avtalet och dess innehåll, vilket de hittills inte gjort. Och det är detta som till stor del är källan till de missuppfattningar som florerar om avtalet. Därför är det nu nödvändigt att BRF kliver fram och axlar sin roll som undertecknande part. Om enskilda beredskapsbrandmän har synpunkter på avtalet så bör de i första hand ta upp det med sina fackliga företrädare i BRF.

Niclas Lindahl

Förhandlingschef SKL

Sjuksköterskor gör skillnad

Våra sjuksköterskor gör skillnad varje dag. Deras kompetens kan vara skillnaden mellan liv och död.

Att vara sjuksköterska är ett av Sveriges Viktigaste Jobb och det vill SKL synliggöra på olika sätt. Bland annat genom en ny rekryteringsfilm som ska locka fler sjuksköterskor till vården.

Titta på filmen och dela den gärna för att uppmärksamma det viktiga jobb som sjuksköterskor gör varje dag i välfärden.

Sprid gärna den film vi gjort om undersköterskor också

Läs gärna mer om Sveriges Viktigaste Jobb

Agneta Jöhnk

20 första nyanlända lärarna på god väg mot legitimation

De tjugo första nyanlända lärarna inom snabbspåret avslutar sin arbetsmarknadsutbildning på Stockholms universitet den 21 december. De tjugo deltog i den pilot som startade i april när regeringen och parterna kommit överens om ett snabbspår för lärare och förskollärare.

Syftet med snabbspåret är att skapa goda förutsättningar för att fler av de som i dag kommer till Sverige med en lärarexamen får svensk lärarlegitimation.

Totalt har 420 nyanlända lärare under året påbörjat snabbspåret runt om i landet. Planen är att ytterligare 720 ska börja under 2017. Ambitionen är att majoriteten av de runt 1900 nyanlända lärare som finns inskrivna på Arbetsförmedlingen ska erbjudas snabbspår.

Skolan har behov av de nyanländas kompetens men SKL ser också ett ansvar för att underlätta för personer som kommer till Sverige med utbildning och yrkeserfarenhet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Snabbspåret är en del av detta. Förhoppningsvis kommer det bidra till att det blir enklare i framtiden att komma från ett annat land och börja arbete som lärare i Sverige.

Snabbspåret för nyanlända lärare genomförs i samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, SKL, Almega tjänsteföretagen, samt Arbetsförmedlingen och lärosätena Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö Högskola, Umeå universitet och Örebro universitet.

Snabbspår för lärare

Caroline Olsson

Så klarar förtroendevalda sitt arbetsmiljöansvar

Det arbetar över en miljon människor inom kommun- och landstingssektorn. Och omkring 46 000 förtroendevalda politiker har ett stort ansvar för att säkerställa att dessa medarbetare har en god arbetsmiljö. Engagerade, kunniga och motiverade är i slutändan en förutsättning för att den förtroendevalde ska klara sitt politiska uppdrag så effektivt som möjligt.

Vi har tagit fram ett utbildningspaket med filmer, bildspel, skrifter samt frågor och svar för att tydliggöra de förtroendevaldas arbetsmiljöansvar.

Utbildningspaket förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Paketet riktar sig såklart till förtroendevalda, men också till HR-chefer, personaldirektörer och andra personer som arbetar nära de förtroendevalda. Avsätt tid för att tillsammans gå igenom arbetsgivarrollen ur olika aspekter. Exempelvis vilka lagar det är som styr kommunernas, landstingens och regionernas verksamhet samt vilket ansvar som ligger på de olika rollerna; medarbetare, skyddsombud, chefer, arbetsledare och förtroendevalda.

Lycka till i ert fortsatta arbetsmiljöarbete!

Agneta Jöhnk

Arbetsmiljöverktyg för friskare arbetsplatser

I fredags samlades drygt 300 personer ute på Arlanda för att delta i SKL:s nationella konferens ”Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehabilitering – hur hänger det ihop och vad kan arbetsgivaren göra?” Det blev en dag fylld av spännande föreläsningar och samtal. Bland annat gav Peje Bengtsson från Försäkringskassan en bra bild över svängningarna i sjuktalen. Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren höll en mycket tänkvärd och uppskattad föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa.

Själv fick jag tillfälle att berätta om var vi befinner oss i vårt partsgemensamma arbete med avsiktsförklaringen. I samband med konferensen släppte vi också en ny version av skriften ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” – ett material som stöttar arbetsgivaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt med arbetsanpassning och rehabilitering. Den handlar bland annat om arbetsgivarens medansvar för den anställdes hälsa – både ur ett förebyggande och ett rehabiliterande perspektiv.

Skriften Arbetslivsinriktad rehabilitering

Två andra riktigt användbara verktyg som vi också lyfte på konferensen:

Den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen riktad till chefer och skyddsombud. Utbildningspaketet är webbaserat vilket gör det lättanvänt för lokala parter runt om i landet.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

”Vägen till väggen” består av filmer och arbetsmaterial som syftar till att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. Det är ett praktiskt metodstöd som i första hand riktar sig till HR-chefer och fackligt förtroendevalda.

Vägen till väggen – metodstöd för chefer och medarbetare

Här finns också en artikel där några av våra medarbetare berättar om verktygen och varför de behövs i ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Verktygen som ska förebygga utbrändhet

Caroline Olsson

Rekrytera en studentmedarbetare

Studentmedarbetaravtalet är något som både arbetsgivare och studenter tjänar på. Studenterna får känna på hur det är att arbeta i välfärdssektorn och skaffar sig samtidigt relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. Och arbetsgivarna får tillgång till kvalificerad arbetskraft och ges möjligheten att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare.

Sacos studentråd (SACO är en av parterna bakom avtalet) har nyligen har presenterat en intressant rapport i ämnet: Så bygger vi broar mellan arbetsgivare och studenter.
Rapporten är läsvärd och en av rapportens slutsatser är att studentmedarbetaravtalet har stor potential men att alltför få studenter och arbetsgivare har kännedom om avtalet och dess möjligheter.

Jag kan bara hålla med och det ligger på alla avtalsparter, inklusive vi själva på SKL, att sprida informationen om avtalet till både studenter och arbetsgivare. Kolla därför länkarna nedan för att lära dig mer om avtalet och hur du som arbetsgivare kan använda dig av avtalet.

Även DN har nyligen uppmärksammat detta, och där finns Finspångs kommun med som ett gott exempel. Avtalet som ger studenter riktiga jobb

Studentmedarbetaravtal

Så här gör du som arbetsgivare för att rekrytera en studentmedarbetare

Frågor och svar om studentmedarbetare

Startkit för arbetsgivare (PDF, nytt fönster)

Agneta Jöhnk

PS. Studentmedarbetaravtalet är undertecknat av SKL, Pacta, AkademikerAlliansen och OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Kolla den nya filmen om undersköterskor

Vill tipsa er alla att gå in och kolla, och gärna dela, den nya film som Sveriges Viktigaste Jobb har publicerat i veckan som gick. I filmen uppmärksammas det väldigt viktiga jobb som undersköterskor gör varje dag inom välfärden.

Jag hoppas att många ser den så in och kolla och är du en företrädare för en kommun, landsting eller region får du gärna använda den i ditt rekryteringsarbete.

Filmen om undersköterskor

Läs gärna mer om Sveriges Viktigaste Jobb

Agneta Jöhnk

Blekinge ser möjligheter med avtalet

Vi fortsätter ansträngningarna med att träffa avtal även med Brandmännens riksförbund om ett nytt beredskapsavtal. Detta görs genom medling som vi tidigare berättat.

Medling om nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF)

Men det var roligt att nyligen få höra detta inslag från Blekinge om hur Räddningstjänsten i Östra Blekinge vill jobba vidare med det avtal som vi redan slutit med Kommunal och Vision gällande beredskapsbrandmän

Hemtjänstpersonal kan bli brandmän, Sveriges Radio

Just möjligheten att kombinationsanställa personer som arbetar inom olika delar av kommunen ger ökade möjligheter till räddningstjänsterna. Till exempel kan medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller skolan, nu också vara beredskapsbrandmän. Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet ökar, samtidigt som det i förlängningen kan leda till ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Hoppas flera börjar fundera i samma led som Blekinge.

Mer om avtalet med Kommunal och Vision

Jeanette Hedberg

Vinst i viktig rättegång

I fredags kom domen från tingsrätten i Nyköping gällande skadestånd som en barnmorska hade krävt av Landstinget Sörmland. Domen, likt en tidigare dom gällande Region Jönköping, slår fast att de barnmorskor som vägrar att medverka till aborter inte diskriminerats när de nekats anställning. Det finns inget krav att landstingen ska inrätta tjänster där abortvård inte ingår. Det finns inget krav att införa samvetsklausuler med reservationsrätt mot abort.

SKL:s kommentar om domen

Landstinget Sörmland kommenterade domen så här

Både domen i fredags och den tidigare domen visar att kraven på sjukvården och patientens rätt till vård är det viktigaste i Sverige, i detta ligger också rätten till abort. Var och en har rätt till sin religiösa övertygelse, men den får inte påverka den vård en patient har rätt till. I barnmorskeyrket i Sverige ingår att ge råd och stöd och att medverka vid aborter. Abortvården är en integrerad del av kvinnoklinikernas verksamhet och en arbetstagare kan inte välja bort vissa arbetsuppgifter.

Domen kan överklagas till Arbetsdomstolen. Ombudet för barnmorskan har kommenterat domen i flera intervjuer och har även tidigare antytt att ärendet kommer drivas vidare. Bland annat gavs denna intervju i fredags:

Abortvägrande barnmorska förlorade mot landstinget

P4 Sörmland har följt rättegången och har bland annat sänt dessa inslag inklusive en intervju med Landstinget Sörmland (det första klippet nedan)

Landstinget Sörmland tar emot domen som en stor lättnad

Rättegång om abortvägran påbörjad i Nyköpings tingsrätt

RFSU: Kampanj bakom abortvägrande barnmorskan i Nyköping

Landsting och regioner har ett ansvar att utforma verksamheten så att den motsvarar patienternas rätt till god vård, på lika villkor, utan ovidkommande hänsyn. Vården finns till för patienternas behov – inte för personalens. Detta bekräftades av domen i Nyköpings tingsrätt. Det borde vara självklart.

Agneta Jöhnk

skl logotyp