En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Konstruktiva samtal om visstidsarbetet i vården och omsorgen

Igår hade jag förmånen att delta i en konstruktiv diskussion med fack och arbetsgivare om hur de tidsbegränsade anställningarna i vården och omsorgen kan minska. Seminariet hölls med anledning av att Kommunal släppt en ny rapport om visstidsutvecklingen.

SKL släppte också en egen analys på samma område tidigare i veckan.

Det är bra att vi har fakta på bordet. Ibland framstår det i debatten som om tryggheten i offentliga jobb är obefintlig, att vikariat är regel och  fasta jobb är undantag, och att väldigt många medarbetare går år efter år i otrygga anställningar. Så är det verkligen inte.

  • Inom tre år har varannan vikarie fått fast jobb. Endast några enstaka procent är kvar i en tidsbegränsad anställning.
  • 9 av 10 av medarbetarna mellan 27-65 år har en tillsvidareanställning (83 % av kommunals medlemmar).
  • Det är bland unga och äldre som visstidsanställning är vanligast. Alla dessa vill inte ha en tillsvidareanställning. Många jobbar extra vid sidan av studierna, eller efter pensionen.

I diskussionen var vi överens om väldigt mycket. Visstidsanställningar ska inte användas i onödan. Kontinuitet är viktigt både för medarbetarna och burkarna/patienterna. Samtidigt behövs vikarier i vården, skolan och omsorgen när de ordinarie medarbetarna är sjuka, föräldralediga eller har semester.

Men vad kan göras för att så många som möjligt av dem som vill ha ett fast jobb ska kunna få det? Några saker vi diskuterade:

  • Organisatoriska lösningar. Många kommuner använder vikariepoolsystem i omsorgen, där det finns tillsvidareanställda medarbetare som kan ta täcka upp för både långa och kort frånvaro.
  • Fler heltider: En annan nyckel är det ökande heltidsarbetet i kommuner och landsting. När fler jobbar heltid, kan en del av de heltidsarbetandes arbetstid används för att täcka upp för frånvaro. Då minskar behoven av vikarier.

Ökad jämställdhet. 80 procent av de anställda i välfärden är kvinnor. Och eftersom mönstret på arbetsmarknaden är sådant att kvinnor tar fyra gånger så stor del av föräldraledigheten som män och 63 procent av VAB-dagarna, så blir förstås behovet av vikarier större. Sjukfrånvaron är också sedan många år högre bland kvinnor än bland män på hela arbetsmarknaden. Män och kvinnor är sjukskrivna i ungefär samma utsträckning fram till första barnet. Två år senare är kvinnans sjukfrånvaro i genomsnitt dubbelt så hög som männens. Den skillnaden består sedan i flera år. Det som verkligen skulle göra skillnad och minska vikariebehovet rejält är alltså att arbetsmarknaden som helhet blir mer jämställd.

Maria Dahlberg

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv
Etiketter:

Inga kommentarer på “Konstruktiva samtal om visstidsarbetet i vården och omsorgen”

skl logotyp