En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Hur ser det egentligen ut med visstidsanställningarna?

Idag presenterade vi en ny genomgång av visstidsanställningar i vår sektor. Det förekommer ofta många olika uppgifter om detta, och ännu fler tolkningar. Därför har vi själva tittat på det för att presentera hur det faktiskt ser ut.

Långsiktighet och kontinuitet är det bästa både för medarbetare och för verksamheten. Därför är förstås arbetsgivarnas mål att så många av dem som vill ha en tillsvidareanställningar ska kunna få det. Samtidigt behövs vikarier när någon är sjuk eller föräldraledig, eller när det blir arbetstoppar, som till exempel nu i många verksamheter under det stora flyktingmottagandet.

Vår genomgång visar bland annat att vi ligger på ungefär samma nivå när det gäller visstidsanställningar som övriga sektorer på arbetsmarknaden. Den privata sektorn har 15 procent, våra arbetsgivare 16 procent och staten har 17 procent. Detta trots att vår sektor kan antas ha högre behov av vikarier än andra verksamheter. Klassrum kan inte lämnas tomma. Patienter måste få sin vård, och de gamla sin omvårdnad. Rapporten visar också att mer än hälften av dem som kommit in som vikarie har fått fast jobb inom tre år. Fyra procent är kvar i den tidsbegränsad anställning, så här finns lite jobb kvar att göra. Det finns alltid en felmarginal på denna typ av information, vi vet inte vad som legat bakom beslut på enskilda arbetsplatser – det kan vara så att några av dessa har tackat nej till fast anställning, eller inte är behöriga, t.ex. kan de sakna legitimation. Men vårt mål är förstås att om en person vill ha fast jobb så ska det bli så.

Hela rapporten och länk till frågor och svar

Statistik är som sagt ofta en fråga om tolkningar eller beskrivningar, men man behöver många gånger gräva i statistiken. Det är just det vi gjort. Till exempel kan man beskriva det som att de som arbetar på tidsbegränsade anställningar hos oss är att de är 37 år i snitt. Det stämmer visserligen om man slår ut det på alla anställda med den typen av anställning. Men det visar inte hela bilden och får det ju att låta som om personer i mitten av sin karriär är visstidsanställda i kommuner eller landsting. Men titta på den egentliga åldersstrukturen nedan så ser vi att denna siffra är missvisande. De allra flesta 37-åringar har en tillsvidare anställning. Och de allra flesta med en visstidsanställning är antingen under 26 eller över 65. Med andra ord använder sig flera av våra arbetsgivare av den kompetens tidigare medarbetare har för att möta till exempel arbetstoppar. Att många är under 26 tyder också på att det är personer tidigt i sin karriär som kanske studerar och arbetar ett antal timmar i veckan. Detta behövs ofta i en verksamhet som drivs 24 timmar om dygnet. 365 dagar om året, eller till och med 366 just i år.

 Antal med tidsbegränsad anställning i kommuner och landsting per ålder samt löne- och anställningsform. Källa: SKL, partsgemensam statistik, egna beräkningar, november 2014.

Bilden visar antal med tidsbegränsad anställning i kommuner och landsting per ålder samt löne- och anställningsform. Källa: SKL, partsgemensam statistik, egna beräkningar, november 2014.

Även TT har rapporterat om rapporten idag på förmiddagen, deras text har bland annat plockats upp av Sydsvenskan. Under eftermiddagen uppdaterades denna rapport med en kritisk kommentar från fackförbundet Kommunal. De påstår till exempel att vissa grupper ”göms”. Men vi redovisar läget per yrkeskategori på sidan 4 : http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/sms-jobben-farre-an-befarat/

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv
Etiketter:

Inga kommentarer på “Hur ser det egentligen ut med visstidsanställningarna?”

skl logotyp