En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Om och om igen…

I ett tidigare inlägg påpekade jag vikten av att ta del av vår information när det gäller vad vi vill eller säger i avtalsrörelsen. I den bemötte vi bland annat att Kommunal i en grafik i sociala medier felaktigt påstått att vi vill ”sänka löner”.

Man kan väl hoppas att de tog åt sig en aning för de har ändrat formuleringen något i sin senaste grafik. Nu säger de att vi vill ha ”lägre löner”. Egentligen ändrade de alltså inte budskapet, utan tog bara till ett rätt smart språkligt grepp. Lägre löner i relation till vad kan man fråga? Det framgår inte. Jag vet inte heller vad Kommunal avser. Men jag vet en sak: i alla hittillsvarande avtalsrörelser har vi kommit överens om avtal som inneburit löneökningar på Kommunals avtalsområde. Jag är övertygad om att vi kommer att komma överens även i år.

Istället för att ta bort det felaktiga inlägg jag lyfte häromdagen har Kommunal alltså publicerat ett nytt i samma anda. Deras medlemmar upprörs nu över och undrar varför SKL vill sänka löner, trots att vi inte vill det. Jag kan personligen inte se vilken nytta dessa felaktiga budskap gör.

För att våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner ska veta vad SKL vill i avtalsrörelsen skrev vår VD Håkan Sörman ett brev häromdagen där han redogjorde för våra ståndpunkter och bemötte felaktigheter i debatten. Håkan Sörman brev till kommundirektörer och landstings-/regionsdirektörer

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse Debatt

Förhandlingsstart

Så här i början av en avtalsrörelse kan debatten vara livlig, ibland lite för livlig kan jag tycka. Vi ska i dagarna sätta oss ned och förhandla med Kommunal, det avtal vi har kvar att förhandla i denna avtalsrörelse efter att redan under slutet på 2015 ha förlängt våra avtal med lärarfacken och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna. Vi har naturligtvis våra olika utgångspunkter i denna förhandling som sig bör, men vi har ett gott och respektfullt samarbete med Kommunal och jag är övertygad om att vi i slutändan kommer att nå fram till ett avtal som båda parter är nöjda med, precis som vi gjort under alla tidigare avtalsrörelser.

Tyvärr finns en del missförstånd kring vår position och våra utgångspunkter. Jag vill därför lyfta fram ett par artiklar med anledning av detta. Dels denna intervju som jag gav till tidningen Arbetet igår där jag fick möjlighet att besvara några av de frågor som dykt upp i veckan.

Intervju i Arbetet i tisdags

Och idag publicerar Svenska Dagbladet denna replik från mig, Vi vill ha avtal som utvecklar välfärden på denna artikel från Kommunals chefsförhandlare Kommunals avtalsartikel i Svenska Dagbladet.

I deras artikel gör Kommunal försök att partipolitisera avtalsrörelsen men som jag skriver i artikeln så är inte vår hållning att ge våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner så mycket inflytande som möjligt över lönebildningen något nytt:

Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i tjugo år. Denna hållning har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.”

Det finns också en vanlig misstolkning av vad avtal utan centralt angivna löneökningsnivåer, eller sifferlösa avtal betyder. Vad det inte betyder är att det är ”nollavtal” som inte ger löneökningar. Ett allt för vanligt missförstånd som tyvärr sprids. Men som jag skriver i artikeln så handlar det om:

”Avtal utan centralt angivna nivåer innebär inte noll procent i löneökning. De innebär bara att nivån inte fastställs vid förhandlingsborden i Stockholm, utan att lönen sätts där arbetet görs. Vår inriktning grundar sig på att lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och ger den enskilde medarbetaren inflytande på arbetsplatsen och större möjlighet att påverka sin lön.”

Så här i början av en förhandling är vi inte eniga med våra motparter, då skulle ju inte förhandlingen behövas,  men målet är att vi ska bli det. Vi kommer att arbeta konstruktivt mot det målet.

Heléne Fritzon

Ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

Ett litet lyssningstips

Jag lyssnar själv inte så mycket på poddar men en kollega tipsade mig om lite intressant lyssning via podcast härom dagen. Det är Aftonbladets ledarredaktion som en gång i månaden, symboliskt nog i närhet till lönen, ger ut en podd som heter ”Lönedags”. Det är intressant lyssning om arbetsgivarfrågor, med fokus på avtalsfrågor. I de första fyra avsnitten har de bland annat förklarat svenska lönebildningen och gissat att  ”märket” för den kommande avtalsrörelsen blir 2%. Själv avhåller jag mig från att spekulera kring det.

I podden deltar förutom Ingvar Persson och Daniel Swedin från Aftonbladets ledarredaktion bl.a. Susanna Lundell (Chefredaktör på Kommunalarbetaren) och Tommy Öberg (krönikör på tidningen Arbetet). Som ni kan se är det en namnkunnig och insatt panel, om än med tydligt arbetstagarperspektiv. Men oavsett perspektiv är det många intressanta observationer som ges.

Lönedags! En podd från Aftonbladet

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Debatt
Etiketter:

Många missförstånd

I en avtalsrörelse förekommer alltid debatt, det hör till och vi deltar där möjligt. Men det är viktigt att debatten håller sig på en sansad nivå och håller isär fakta och opinionsbildning. En debatt endast för att höja tonläget är inget vi vill se eller delta i. Men ibland måste man bemöta missuppfattningar även när tonläget ligger högre än vad som kan förväntas innan förhandlingarna ens börjat.

Idag beskrivs till exempel vi från SKL som en ”aggressiv motpart” som vill ”slakta villkor” i en intervju med en av Kommunals tjänstemän i tidningen Arbetet. Det är ett minst sagt förvånande sätt att beskriva oss som part och vi håller förstås inte med om den beskrivningen. Mål och inriktningsdokument som vi tog beslut om innan jul.

Vi ska snart sätta oss ned för regelrätta förhandlingar med Kommunal för att diskutera både lön och andra villkorsfrågor. Vi föredrar att föra diskussionen där men eftersom det antyds en massa saker i intervjun väljer jag i alla fall att kort kommentera ett par av de saker som tas upp. De ryms i detta citat: ”Arbetsgivarna begär inte bara ett sifferlöst avtal som ska gälla tillsvidare, utan vill också slopa lägstalöner

Ja vi har som långsiktig inriktning för arbetsgivarpolitiken försökt att placera så mycket inflytande som möjligt över den enskildes lön som möjligt ute i verksamheterna. Så om just du gör ett bra jobb så ska du kunna få en bättre löneutveckling. Det är därför långa och så lite styrda avtal som möjligt från centralt håll är en bra idé. Då hoppas och tror vi nämligen att kommunerna och landstingen kan göra olika bedömningar utifrån deras egna behov och vad gäller hur bra en person gjort jobbet.

Vi har fått fler och fler motparter som har valt denna förhandlingslösning med oss men det kan finnas de som inte vill. Vi har nyligen förlängt två avtal av denna typ, dels med lärarfacken och med Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Det visar att flera fackförbund tror på den modellen. Men vi vet ju till exempel att Kommunal sagt nej till detta i sina yrkanden och har gjort klart att de ställer krav på en siffra. Det är en deras förhandlingsposition och den måste vi respektera, precis som vi hoppas att våra motparter respekterar vår position även om de inte håller med om den.

Och, och detta är väldigt viktigt att förstå eftersom det ofta missförstås. Ett sifferlöst avtal centralt betyder inte att hela avtalet ger 0 % i löneökning till de som arbetar. Det är förstås en bild som man vill sprida om man är kritisk till denna typ av avtal. Men det är inte sant, sifferlöst innebär att ingen nivå fastställs här i Stockholm vid förhandlingsborden utan att lönen sätts där arbetet görs, lokalt i ett första steg och till syvende och sist ute på arbetsplatsen.

Vad gäller lägstalöner har vi sagt att vi inte tycker att när vi ska satsa löneutrymme på olika delar av avtalen att man ska fokusera på lägstlönerna. I vår sektor behöver vi skapa utrymme för löneutveckling och lönespridning, något Kommunal själva också vill. Därför tycker vi det är viktigt att vi diskuterar hur vi kan göra det arbetet bättre och där tror vi att en tydligare satsning mot lönerna i slutet av arbetslivet är viktigare än lönerna precis i starten.

Om ett par veckor ska vi börja förhandla med Kommunal och då får vi diskutera dessa frågor vid förhandlingsbordet.

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse Debatt
Etiketter: ,

Nu drar vi igång bloggandet

Detta blir vårt första inlägg på denna nystartade blogg om arbetsgivarpolitik. Vi som kommer skriva här är förutom jag själv och andra chefer på arbetsgivarpolitiska avdelningen även ordföranden i SKL:s förhandlingsdelegation Heléne Fritzon.

Vi planerar att förutom att kommentera och ibland fördjupa vårt eget material också lyfta intressanta debatter och lokala exempel.

Tidigare hade vi på SKL en blogg som var mer specifikt inriktad på avtalsrörelser. Vi kommer naturligtvis fortfarande lyfta de frågorna men det blir inte det enda vi skriver om. Vi hoppas kunna diskutera arbetsgivarfrågorna bredare och kontinuerligt. Vi utlovar inte en viss mängd inlägg utan kommer skriva utifrån det som händer.

Med detta sagt hoppas jag att just du som läser detta inlägg kommer tycka det är intressant att följa bloggen och vill inledningsvis tipsa om två länkar där det redan finns intressant material att hämta.

Dels får ni gärna besöka Sveriges Viktigaste Jobb där vi arbetar vidare med kommunikationssatsningen Sveriges Viktigaste Jobb. Där hittar ni bland annat länkar till Twitter och Instagram, rekryteringsprognoser och annat intressant material som ska ge stöd åt kommuner, landsting och regioner i deras arbete som arbetsgivare.

Dessutom finns SKL:s avtalswebb där ni hittar kontinuerlig information om det som sker på avtalsfronten och till exempel statistik och ”frågor och svar”. Besök den gärna: skl.se/avtalsrorelsen

Agneta Jöhnk

Chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen på SKL

PS! Så här i början kanske vi signerar med titel men i framtiden kommer vi nöja oss med namnen.

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse Debatt

skl logotyp