En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Två nya kollektivavtal på plats

SKL har slutit ett nytt avtal med OFR Allmän kommunal verksamhet och förlängt det avtal som tecknades med Svenska Kommunalarbetareförbundet våren 2016 med ytterligare ett år. De båda avtalen gäller fram till våren 2020.

Vi har haft mycket konstruktiva avtalsförhandlingar med både Kommunal och OFR Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Båda avtalen gäller till våren 2020, vilket ger kommuner, landsting och regioner goda möjligheter att planera verksamheten och arbeta långsiktigt med lokal lönebildning.

Avtalet med Kommunal är en förlängning på ett år av det redan befintliga avtalet som finns mellan oss. Tillsammans har vi förhandlat fram löneökningar som ligger i nivå med det märke som har satts av industrin. Under det sista avtalsåret finns det även en möjlighet att belöna medarbetare på en lokal nivå. Avtal med kommunal förlängs till 2020

Det lokala lönebildningsarbetet är även en central del i det nya kollektivavtal som har slutits med OFR Allmän kommunal verksamhet. Avtalet är sifferlöst utan centralt angivna  nivåer, vilket innebär att alla kommuner, landsting och regioner sätter löner utifrån sina egna specifika behov och förutsättningar. Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Niclas Lindahl

BRF måste stå upp för sitt avtal

De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.

Tyvärr finns det en hel del missuppfattningar kring vad avtalet innebär. Enskilda brandmän ger en bild av att ersättningen har sänkts med tusentals kronor för varje beredskapsbrandman. Detta stämmer inte. Men dessa påståenden har ibland tagits för fakta, vilket är högst olyckligt.

På lång sikt vinner både arbetsgivare och arbetstagare på det nya avtalet. För en beredskapsman som jobbar 17 beredskapsveckor höjs ersättningen med 7500 kr per år jämfört med det föregående avtalet. Inga värden har tagits bort i det nya avtalet. Däremot har vissa värden fördelats om och därefter har avtalsvärdet också höjts. Ta gärna del av SKL:s fakta kring det nya avtalet

Företrädare för BRF har under de senaste månaderna piskat upp stämningen bland sina medlemmar. De har bland annat sagt att de blev tagna som gisslan och att ambitionen är att gå tillbaka till förhandlingsbordet.

Brandmän hotar att säga upp sig

Det är ett minst sagt förvånande beteende. Förhandlingarna om RiB17 har genomförts på det sätt som kännetecknar alla avtalsförhandlingar på svensk arbetsmarknad. Och när ett avtal undertecknas så ställer sig parterna också bakom dess innehåll. Detta har Kommunal och Vision gjort:

Kommunal svarar på kritiken om nya RIB-avtalet

Nytt avtal för deltidsbrandmän får kritik

BRF har undertecknat avtalet och måste ställa sig bakom avtalet och dess innehåll, vilket de hittills inte gjort. Och det är detta som till stor del är källan till de missuppfattningar som florerar om avtalet. Därför är det nu nödvändigt att BRF kliver fram och axlar sin roll som undertecknande part. Om enskilda beredskapsbrandmän har synpunkter på avtalet så bör de i första hand ta upp det med sina fackliga företrädare i BRF.

Niclas Lindahl

Förhandlingschef SKL

Blekinge ser möjligheter med avtalet

Vi fortsätter ansträngningarna med att träffa avtal även med Brandmännens riksförbund om ett nytt beredskapsavtal. Detta görs genom medling som vi tidigare berättat.

Medling om nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF)

Men det var roligt att nyligen få höra detta inslag från Blekinge om hur Räddningstjänsten i Östra Blekinge vill jobba vidare med det avtal som vi redan slutit med Kommunal och Vision gällande beredskapsbrandmän

Hemtjänstpersonal kan bli brandmän, Sveriges Radio

Just möjligheten att kombinationsanställa personer som arbetar inom olika delar av kommunen ger ökade möjligheter till räddningstjänsterna. Till exempel kan medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller skolan, nu också vara beredskapsbrandmän. Arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet ökar, samtidigt som det i förlängningen kan leda till ökad jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten. Hoppas flera börjar fundera i samma led som Blekinge.

Mer om avtalet med Kommunal och Vision

Jeanette Hedberg

Ordförandedagen

Varje år arrangerar SKL en ordförandedag, då bjuds alla majoritets- och oppositionsråd från kommuner, landsting och regioner in för en dag där vi lyfter aktuella frågor. I år talade bland annat statsminister Stefan Löfvén och Roskildes borgmästare Joy Mogensen.

image003

Idag fick också jag och Sten Nordin, vice-ordförande i Förhandlingsdelegationen en möjlighet att berätta om det avtal med Kommunal som slöts i våras. Vi fick en möjlighet att förutom att berätta lite om hur det faktiskt gick till när vi förhandlade avtalet också berätta att ” när avtalet är klart så börjar jobbet”. Vårt budskap till alla våra kollegor var att det är viktigt att den politiska ledningen lokalt tar ett ägande av arbetsgivarfrågorna. Både vad gäller hur man hanterar prioriterar men också genom att till exempel den politiska ledningen ger styrning genom politiska beslut – till exempel i frågan om att erbjuda heltid.

image002

Men när det gäller heltid skickade vi också med budskapet att erbjuda heltidstjänster inte räcker, vi måste i vår sektor bli bättre på att se till att personer också arbetar heltid. SKL jobbar både själv och i samarbete med Kommunal vidare med denna fråga. Frågan är viktig av flera skäl, till exempel ur jämställdhetsperspektiv då de flesta som arbetar deltid är kvinnor men också från arbetsgivarperspektiv då detta är en viktig tårtbit i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.

Till exempel visade vår tidigare rapport ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden” bland annat att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 95 procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer. Det är tänkvärt.

Och på tal om politiskt deltagande i processen, det har vi även inom SKL där vår senaste kongress slog fast inriktningsmålet ”Fler arbetar heltid i välfärden”.

SKL:s inriktningsmål 2016-2019 ”Fler arbetar heltid i välfärden”

Heltid som norm

Rapporten ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden

Heléne Fritzon

Avtalsrörelsen 2016 – utvärderingarnas tid

Det är många som analyserar vad avtalsrörelsen 2016 har lett till. Vi själva har haft fullt sjå med att följa upp på de avtal vi slutit. Därför var det ett tag sedan vi bloggade senast. Vi ska bättra oss.

För oss själva kan vi konstatera att SKL/Pacta i avtal 2016 har slutit tre stora avtal, två avtal utan centralt angiven löneökningsnivå (så kallade sifferlösa avtal) med Vårdförbundet/LSR och lärarfacken samt ett treårigt avtal med Kommunal.

Läs mer om avtalen

För oss får man säga att det blev en lite udda avtalsrörelse eftersom vi redan innan 2015 års slut lyckats komma överens med två parter och sedan körde vi ända in i kaklet med Kommunal för att skriva avtal innan det gick ut lagom till Valborg. Det har jag skrivit om i ett tidigare inlägg

Vi är mycket nöjda med detta, alla tre avtalen ger långsiktighet och möjlighet för lokala anpassningar i linje med vad våra medlemmar vill. Det är också noterbart att vi lyckats med det inga andra parter lyckats med. Att inte skriva ettåriga avtal samtidigt som vi värnar märket på arbetsmarknaden. De signaler vi fått från våra medlemsled visar att detta uppskattas.

Några andra som kollat tillbaka på avtalsrörelsen är dessa

Arbetet

Lag & Avtal

Lönedags

Ekonomiekot lördag

Och idag deltog SKLs förhandlingschef Maria Dahlberg vid ett seminarium hos Ledarna på temat "Avtalsrörelsen 2016 - vad blir eftermälet?"

Och idag deltog SKLs förhandlingschef Maria Dahlberg vid ett seminarium hos Ledarna på temat ”Avtalsrörelsen 2016 – vad blir eftermälet?” 

Seminariet fokuserade dock mindre på avtal 2016 och mer på hur vi kan hjälpa till att skapa förutsättningar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Maria Dahlberg poängterade att på detta område har den kommunala sektorn både vana och redan etablerade system för att hjälpa till. Det är ofta en utmaning men genom både avtalsmässiga ansträngningar och till exempel de snabbspår som SKL jobbar med tar vi oss an denna fråga. Vi har redan snabbspår för lärare och för legitimationsyrken inom vården på plats och vi arbetar vidare med målet att få snabbspår för bland andra socionomer och undersköterskor.

Mer om arbetet med snabbspår

Om snabbspåret för lärare

Om snabbspåret för legitimationsyrken i vården

Agneta Jöhnk

Sista stora avtalet i hamn för avtal 2016

Det var en minst sagt intensiv vecka förra veckan, men den avslutades med det glädjande beskedet att vi nått fram till ett avtal med vår största motpart, Kommunal. Avtalet är treårigt och ligger i linje med övriga avtal i årets avtalsrörelse där vi tack vare vinster för arbetsgivarna lyckats möta upp mot den satsning på undersköterskor som Kommunal yrkade på.

Läs mer om avtalet

Vi förhandlade både dag och natt förra veckan vilket till slut ledde till att vi med rätt kort varsel kunde kalla till en presskonferens på fredag eftermiddag. Där presenterade vår förhandlingsdelegations ordförande, Heléne Fritzon, och vice ordförande Sten Nordin avtalet ihop med Kommunal i ett fullpackat pressrum.

SVT:s direktsändning från presskonferensen 

IMG_5272IMG_5274

Efter en helg när många fick välbehövlig vila så är vi nu igång med allt det efterarbete som tillhör en avtalsskrivning. Vi har kallat våra medlemmar till avtalskonferenser, vi jobbar på för att få fram en version av avtalet som vi kan skicka ut och publicera på webben och våra förhandlare är eftersökta både från arbetsgivare i kommuner och landsting och medier för att få detaljerna i avtalet klara för sig.

Vad har andra skrivit om avtalet?

Avtalet är väl omskrivet i medier och sociala medier och här kommer ett urval av rapporteringen och kommentarer:

Ekot rapporterade i fredags med detta inslag

Och idag, tisdag sände Ekot detta inslag där Medlingsinstitutets generaldirektör säger att ”Den svenska modellen fungerar” i en intervju om avtalsrörelsen 2016

Så här skrev till exempel Kommunals förhandlingschef Lenita Granlund på Kommunal igår

Aftonbladets ledarsida kommenterade: ”Högre lön och heltid till Kommunals kvinnor”

Lag & Avtals chefredaktör Lennart Kriisa skrev en ledarkrönika: ”Sorry undersköterskor, ni kommer inte ikapp”

Nu återstår det största jobbet av allt ute i kommuner och landsting. Avtalet ger stora möjligheter att med goda planeringsförutsättningar satsa på karriärutveckling för undersköterskor. Vi hoppas att alla våra medlemmar tar chansen.

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse
Etiketter: ,

Högt tempo i förhandlingar med Kommunal

Som jag skrev igår, så har vi högt tryck i förhandlingarna och för konstruktiva samtal med Kommunal. Vi har således gott hopp om att komma i mål innan vårt avtal löper ut om en dryg vecka. Idag skrev SKL:s VD Håkan Sörman idag bifogade brev till kommun- och landstingsdirektörerna för att ge en nulägesbild av avtalsförhandlingarna.

Brev från Håkan Sörman om läget i avtalsrörelsen

Agneta Jöhnk

Konstruktiva och intensiva förhandlingar med Kommunal

Nu är de flesta stora avtal på den privata sidan tecknade. Det var med stor tillfredsställelse vi i början av veckan konstaterade att även parterna i byggbranschen kommit överens efter en knapp veckas strejk. Det är förstås ett viktigt besked för oss, att även det avtalet hamnade på det märke som tidigare är satt av industrin och som bland annat handeln också följt.

Vi får en del frågor om vad som händer i våra förhandlingar. Just nu har vi intensiva kontakter med Kommunal och vi har som alltid i slutfasen av en avtalsrörelse hög beredskap att kalla in beslutande församlingar. Vårt avtal löper ut den 30 april och vi har goda förhoppningar om att vara klara innan dess.

Vi kommenterar eller diskuterar inte innehållet i förhandlingarna i detta läge men att vi pratar om bland annat heltidsfrågorna och undersköterskornas villkor är ju ingen hemlighet. Det är två viktiga frågor för både oss, våra medlemmar och för vår motpart Kommunal

Igår presenterade Dagens Nyheter en opinionsundersökning som Kommunal beställt som visar att det finns ett stöd bland allmänheten för att undersköterskorna ska få högre löneökningar än andra. Det var ett rätt väntat resultat. Vi vet att allmänheten har stor sympati och stort förtroende för undersköterskor och andra yrkesgrupper i vår sektor. De som arbetar i vår sektor gör dagligen stor skillnad för oss alla, för våra barn, våra föräldrar, grannar och arbetskamrater.  Vi vet också att undersköterskorna är en viktig yrkesgrupp för våra medlemmar.  Hur lönespridningen kan öka och möjligheterna att göra lönekarriär kan förbättras är en viktig fråga vi pratar med Kommunal om.

Det som saknas i undersökningen – vilket också DN lyfter i artikeln – är finansieringsaspekten. Hur ska den yrkade löneökningen betalas: med högre skatter, med prioriteringar mellan olika välfärdsverksamheter, med effektiviseringar? Det måste förstås vi och våra medlemmar – kommuner och landsting – beakta.

Agneta Jöhnk

Om och om igen…

I ett tidigare inlägg påpekade jag vikten av att ta del av vår information när det gäller vad vi vill eller säger i avtalsrörelsen. I den bemötte vi bland annat att Kommunal i en grafik i sociala medier felaktigt påstått att vi vill ”sänka löner”.

Man kan väl hoppas att de tog åt sig en aning för de har ändrat formuleringen något i sin senaste grafik. Nu säger de att vi vill ha ”lägre löner”. Egentligen ändrade de alltså inte budskapet, utan tog bara till ett rätt smart språkligt grepp. Lägre löner i relation till vad kan man fråga? Det framgår inte. Jag vet inte heller vad Kommunal avser. Men jag vet en sak: i alla hittillsvarande avtalsrörelser har vi kommit överens om avtal som inneburit löneökningar på Kommunals avtalsområde. Jag är övertygad om att vi kommer att komma överens även i år.

Istället för att ta bort det felaktiga inlägg jag lyfte häromdagen har Kommunal alltså publicerat ett nytt i samma anda. Deras medlemmar upprörs nu över och undrar varför SKL vill sänka löner, trots att vi inte vill det. Jag kan personligen inte se vilken nytta dessa felaktiga budskap gör.

För att våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner ska veta vad SKL vill i avtalsrörelsen skrev vår VD Håkan Sörman ett brev häromdagen där han redogjorde för våra ståndpunkter och bemötte felaktigheter i debatten. Håkan Sörman brev till kommundirektörer och landstings-/regionsdirektörer

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse Debatt

Vi tar tre fel idag!

Våra förhandlare jobbar nu vidare med regelbundna träffar ihop med Kommunals motsvarigheter. Det handlar om att stöta och blöta olika frågor, precis som det sig bör i en förhandling.

Sedan pågår det mycket spekulation och debatt i andra forum. Och opinionsbildning hör till en avtalsrörelse, det är en realitet. Men jag tycker att den måste utgå från fakta och sanning. I det sammanhanget vill jag lyfta fram tre påståenden om oss, eller snarare uttalanden som tillskrivs oss men som är påhittade och felaktiga. Jag skulle kunna lista många fler men vi börjar med dessa så kanske jag tar andra påståenden en annan dag.

1: ”SKL vill sänka löner”

Detta påstående som Kommunal sprider i en ny bildgrafik är totalt felaktigt och helt plockat ur luften. Ingenstans har vi från SKL pratat om att sänka löner och kommer inte heller göra det. Att vi dessutom, vilket antyds, skulle tro att sänkta löner skulle vara ett sätt att behålla medarbetare i sektorn är så absurt att det faller på sin egen orimlighet. Och i en avtalsrörelse kommer det ju bli höjda löner, så också i år.

2: ”SKL vill slakta OB”

Nej det vill vi inte, självklart ska det finnas ersättning för obekväm arbetstid i verksamheter som kommuner, landsting och regioner driver. Det måste man ha i en verksamhet som drivs dygnet runt och året runt. Däremot vill vi se över de 40 år gamla villkoren, och om behov finns anpassa dem efter vad som betraktas som obekväm arbetstid idag. Ett exempel är att annandag pingst fortfarande räknas som obekväm arbetstid, trots att det inte är helgdag sedan tio år tillbaka.

3: ”SKL använder uttrycket ”medarbetare” för att driva lönedumpningsprocess”

Nej det gör vi inte, vi använder ordet medarbetare därför att det är just det alla personer som arbetar inom kommuner, landsting och regioner är. De är medarbetare både till oss och varandra. De är lärare, undersköterskor, vaktmästare, läkare, rektorer, bygglovshandläggare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller en av alla andra hundratals yrken som finns i vår sektor.

Vill ni veta fakta, vill ni veta våra åsikter i avtalsfrågor så tipsar jag därför om att ni tar en titt in på vår avtalswebb istället för att förlita er till andra organisationers kampanjmaterial i media, vare sig debattartiklar eller sociala medier.

Här hittar ni avtalswebben

Men jag vill också tipsa om ett par saker vi nyligen presenterat och som också beskrivits fel både av fackförbund och andra organisationer, en rapport om visstid:

Varannan vikarie får fast jobb

Och ett antal frågor och svar i samma ämne:

Frågor och svar tidsbegränsade anställningar

Trevlig helg!

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Avtalsrörelse
Etiketter: ,

skl logotyp