En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Vägledande AD-dom om semesterlagen

Region Östergötland hade rätt att flytta semestern för fem barnmorskor vid Vrinnevisjukhuset. Det framgår av en dom från Arbetsdomstolen.

Arbetsdomstolen bekräftade i domen att arbetsgivare får ändra i beviljade semestrar på grund av oförutsedda händelser när det är nödvändigt för verksamheten. Detta överensstämmer med SKL:s tolkning sedan tidigare av semesterlagen.

Domen från Arbetsdomstolen

Vad handlar domen om? Till att börja med finns det ingen arbetsgivare som får flytta semester i onödan. Det handlar snarare om att upprätthålla den bemanning som behövs för att verksamheten ska fungera. Arbetsdomstolens dom är en tolkning av semesterlagen och gäller för alla yrken, om inte andra regler har bestämts genom kollektivavtal. Mest relevant kommer domen att vara för yrken där det är viktigt att verksamheten fungerar i alla lägen, som i vården.

I det här fallet, som AD tog ställning till i förra veckan, gällde det att säkerställa att förlossningsvården i Norrköping kunde vara trygg och säker också under sommarperioden.

Det är naturligt att arbetsgivare och medarbetare inom vården ibland har olika syn på exempelvis förläggning av semester. Arbetsgivarens ansvar är att både beakta patientens rätt till god vård och arbetstagarens rätt till semester. Den ekvationen måste gå ihop. SKL ger alltid rådet till kommuner, landsting och regioner att enbart ändra beviljad semester när det tillstöter oförutsedda händelser och man inte kan lösa bemanningen på annat sätt. AD-domen bekräftar nu att Region Östergötland hade rätt att flytta semestern för några medarbetare.

Sophie Thörne

Vinst i viktig rättegång

I fredags kom domen från tingsrätten i Nyköping gällande skadestånd som en barnmorska hade krävt av Landstinget Sörmland. Domen, likt en tidigare dom gällande Region Jönköping, slår fast att de barnmorskor som vägrar att medverka till aborter inte diskriminerats när de nekats anställning. Det finns inget krav att landstingen ska inrätta tjänster där abortvård inte ingår. Det finns inget krav att införa samvetsklausuler med reservationsrätt mot abort.

SKL:s kommentar om domen

Landstinget Sörmland kommenterade domen så här

Både domen i fredags och den tidigare domen visar att kraven på sjukvården och patientens rätt till vård är det viktigaste i Sverige, i detta ligger också rätten till abort. Var och en har rätt till sin religiösa övertygelse, men den får inte påverka den vård en patient har rätt till. I barnmorskeyrket i Sverige ingår att ge råd och stöd och att medverka vid aborter. Abortvården är en integrerad del av kvinnoklinikernas verksamhet och en arbetstagare kan inte välja bort vissa arbetsuppgifter.

Domen kan överklagas till Arbetsdomstolen. Ombudet för barnmorskan har kommenterat domen i flera intervjuer och har även tidigare antytt att ärendet kommer drivas vidare. Bland annat gavs denna intervju i fredags:

Abortvägrande barnmorska förlorade mot landstinget

P4 Sörmland har följt rättegången och har bland annat sänt dessa inslag inklusive en intervju med Landstinget Sörmland (det första klippet nedan)

Landstinget Sörmland tar emot domen som en stor lättnad

Rättegång om abortvägran påbörjad i Nyköpings tingsrätt

RFSU: Kampanj bakom abortvägrande barnmorskan i Nyköping

Landsting och regioner har ett ansvar att utforma verksamheten så att den motsvarar patienternas rätt till god vård, på lika villkor, utan ovidkommande hänsyn. Vården finns till för patienternas behov – inte för personalens. Detta bekräftades av domen i Nyköpings tingsrätt. Det borde vara självklart.

Agneta Jöhnk

skl logotyp