En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Delad föräldraledighet och heltidsarbete främjar jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi toppar EU:s jämställdhetsindex 2017 framför Danmark, Finland och Nederländerna. Samtidigt finns det stora skillnader mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad. Exempelvis beräknas skillnaden i livsinkomst uppgå till 3,6 miljoner kronor. En huvudorsak är att fler kvinnor än män arbetar deltid.

Vi arbetar för ökad jämställdhet, både i välfärdssektorn på svensk arbetsmarknad. För att lyckas måste vi sluta göra skillnad på kön när det kommer till möjligheter och förutsättningar i arbetslivet.

Det finns stora strukturella skillnader mellan kvinnor och män. Jämfört med män arbetar kvinnor oftare deltid, kvinnor tar ut fler föräldradagar och kvinnor har högre sjukfrånvaro. Män och kvinnors inkomstnivå är nära sammankopplad med närvaron på arbetsmarknaden. Är du av olika anledningar borta från jobbet – genom föräldraledighet, vård av barn, deltidsarbete eller sjukfrånvaro – blir också din inkomst lägre.

Skillnaden i livsinkomst mellan kvinnor och män beräknas uppgå till ungefär 3,6 miljoner kronor, enligt en utredning från Delegationen för jämställdhet i arbetslivet. En avgörande anledning till detta är kvinnors deltidsarbete. I mansdominerade sektorer är det en självklarhet att vara anställd på heltid och arbeta heltid. Självklart är detta något som påverkar rekrytering och kompetensförsörjning i kommuner, landsting och regioner där fyra av fem anställda är kvinnor.

På Jämställdhetskonferensen om rättvisa jobb och tillväxt som hålls i Göteborg under onsdagen kommer jag att berätta om SKL:s arbete för att öka jämställdheten för de anställda i kommuner, landsting och regioner. Det är en konferens som kommer att förbereda för det stora EU-toppmötet, som äger rum i Göteborg i nästa vecka och där jämställdhet på arbetsmarknaden kommer vara ett viktigt tema.

Jämställdhetskonferens om rättvisa jobb och tillväxt

För att kunna öka jämställdheten mellan kvinnor och män tror jag att det är avgörande att utgå från två områden, dels delad föräldraledighet, dels ökat heltidsarbete. Och dessa två områden är inbördes beroende av varandra. För att fler ska kunna arbeta heltid krävs att kvinnor och män i högre utsträckning delar lika på föräldraledigheten, på VAB-dagar och på det obetalda hemarbetet. På samma sätt möjliggör delad föräldraledighet att båda parter i högre utsträckning kan arbeta heltid.

SKL:s jämställdhetsprogram visar att framför allt åtta jämställdhetsområden hänger tätt samman. Dessa områden rör bland annat löneskillnader, möjligheter att klättra i karriären, fördelningen mellan kvinnor och män på de högsta chefsnivåerna, föräldraförsäkringsuttag och hel- och deltidsarbete.

Det kanske viktigaste av allt är att programmet innehåller exempel på hur arbetsgivare har kommit framåt inom dessa områden och en checklista på vad arbetsgivare ytterligare kan göra. Här finns ett bra stöd för välfärdens arbetsgivare i deras fortsatta jämställdhetsarbete.

Jämställdhet ur ett arbetsgivarperspektiv

Ulf Olsson

Engagerade medarbetare skapar en bättre välfärd

I förra veckan var jag i Östersund och deltog i Arbetsgivarforum, vår konferens som i år hade temat Engagemang.

Varje dag går 1,1 miljoner människor med ett stort engagemang till sitt arbete. Utan dem skulle vi inte kunna erbjuda så bra välfärdstjänster som vi kan göra idag.

Rapporten Sveriges viktigaste jobb engagerar

Men vad betyder egentligen ordet engagemang? För mig är det något personligt, det som gör mig engagerad är inte alltid samma sak som engagerar dig och tvärtom. Vi människor är olika, helt enkelt. Det gäller att hitta det där lilla extra som gör arbetsdagen värdefull.

Under två dagar fick personal- och HR-chefer från hela Sverige, diskutera och lyssna på intressanta föreläsare som alla hade specifika infallsvinklar och exempel på hur man kan skapa engagemang. En tanke som har stannat kvar hos mig de senaste dagarna, är att engagemang föds genom att jag kan svara på frågan ”varför går jag till jobbet?” Det viktiga är inte att veta vad jag gör i min verksamhet utan varför jag gör det!

SKL:s senaste Ekonomirapport uppmärksammar utmaningen med att vi blir allt fler barn och äldre, de grupper som har ett större behov av våra välfärdstjänster. Vi måste därför bli fler som arbetar inom kommuner, landsting och regioner och vi måste arbeta på nya sätt. Vi behöver fortsätta att skapa bra och attraktiva verksamheter där man vill arbeta. Verksamheter där medarbetarna själva är med och skapar en bra välfärd.

Ekonomirapport, maj 2017

Läs gärna också vår skrift ”Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet” som innehåller flera goda tips om vad som gör en bra arbetsgivare.

Skrift Bra arbetsgivare skapar bra verksamhet

Som sagt, engagemang är personligt och unikt för varje person. Vi måste låta medarbetarna vara med och själva hitta det som gör dem motiverade. Det är viktigt att cheferna vågar och har verktyg för att lämna över ansvar och lita på sina medarbetare. Det är tillsammans som vi vässar välfärden.

Caroline Olsson

Arbetsmiljöverktyg för friskare arbetsplatser

I fredags samlades drygt 300 personer ute på Arlanda för att delta i SKL:s nationella konferens ”Arbetsmiljö sjukfrånvaro och rehabilitering – hur hänger det ihop och vad kan arbetsgivaren göra?” Det blev en dag fylld av spännande föreläsningar och samtal. Bland annat gav Peje Bengtsson från Försäkringskassan en bra bild över svängningarna i sjuktalen. Psykiatrisamordnare Ing-Marie Wieselgren höll en mycket tänkvärd och uppskattad föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa.

Själv fick jag tillfälle att berätta om var vi befinner oss i vårt partsgemensamma arbete med avsiktsförklaringen. I samband med konferensen släppte vi också en ny version av skriften ”Arbetslivsinriktad rehabilitering” – ett material som stöttar arbetsgivaren i det förebyggande arbetsmiljöarbetet samt med arbetsanpassning och rehabilitering. Den handlar bland annat om arbetsgivarens medansvar för den anställdes hälsa – både ur ett förebyggande och ett rehabiliterande perspektiv.

Skriften Arbetslivsinriktad rehabilitering

Två andra riktigt användbara verktyg som vi också lyfte på konferensen:

Den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen riktad till chefer och skyddsombud. Utbildningspaketet är webbaserat vilket gör det lättanvänt för lokala parter runt om i landet.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

”Vägen till väggen” består av filmer och arbetsmaterial som syftar till att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. Det är ett praktiskt metodstöd som i första hand riktar sig till HR-chefer och fackligt förtroendevalda.

Vägen till väggen – metodstöd för chefer och medarbetare

Här finns också en artikel där några av våra medarbetare berättar om verktygen och varför de behövs i ett aktivt arbetsmiljöarbete.

Verktygen som ska förebygga utbrändhet

Caroline Olsson

Arbetsmiljöutbildning finns – sprid den gärna!

Arbetsmiljön i kommuner och landsting är högaktuell för oss på SKL, det är den för övrigt alltid får man nog säga. Och den är ännu mer aktuell ute på arbetsplatserna runt om i vår sektor. Grunden för ett bra arbetsmiljöarbete i det är att vi har kunskap om frågorna.

Jag vet att många medlemmar lägger ner väldigt mycket tid, kraft och pengar på att ta fram bra arbetsmiljöutbildning. När jag har möjlighet nu för tiden, då jag till exempel är ute och pratar i olika sammanhang – så säger jag ”ni kan sluta med det nu”.  Då menar jag förstås inte att sluta arbeta med frågorna, men med att göra egna utbildningar. För nu har vi ju en fantastisk utbildning gjord i samarbete mellan arbetsgivare och fack, inom ramen för Suntarbetsliv. Den är välgjord, kvalitetssäkrad och förankrad med alla inblandade parter.

Dessutom är den upplagd på ett sätt som jag tror att många gillar – med ett stort mått av variation – faktadelar och verktyg, forskningsartiklar, podcaster att lyssna på, filmer i kortformat bland annat.

Nu gäller det för oss alla – arbetsgivare och fack- att sprida kännedom om att den finns. De första tre delarna släpptes i april och de resterande nu i somras. Så nu är det bara att köra!

Arbetsmiljöutbildning på Suntarbetsliv

Häromdagen delade vi den också via SKL:s Facebooksida

Dela utbildningen!!!

Trevlig helg

Caroline Olsson

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv Arbetsmiljö
Etiketter: ,

Hösten igång och ett lästips

Nu har höstterminen verkligen kommit igång på alla fronter. För oss på SKL har det varit en riktig rivstart. Bland annat har vi tillsammans med facken inom vår sektor kommit fram till en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Detta togs fram för att bemöta förslaget om hälsoväxling som regeringen tidigare presenterat. Det är bra att regeringen har lyssnat på oss och skrotat förslaget som ledde fel. Nu återstår mycket arbete med avsiktsförklaringen och om detta kommer vi med säkert skriva  mer om här på bloggen.

Lena Mickos kommentar om regeringens beslut

Just arbetsmiljön är förstås bland det viktigaste vi har att arbeta med som arbetsgivare. Vi vet också att det är en utmaning vi har i det framtida kompetensförsörjningsarbetet inom vår sektor.

Och det är just den framtida rekryteringen som mitt lästips gäller. Tidningen Vision har i sitt senaste nummer en lång artikel om arbetet med att attrahera framtidens arbetskraft, med speciellt fokus på Linköpings kommuns arbete. Artikeln berör flera väsentliga delar och lyfter också en hel del av det arbete som vi på SKL gjort de senaste åren. Bland annat finns våra nio strategier för framtida rekrytering omnämnda, den engagemangsrapport som vi presenterade tidigare i år och och vårt samarbete med Framtidsverket om Framtidsmässan, den första karriärmässan för offentlig sektor. Här nedan hittar ni länkar om allt detta.

SKL:s nio strategier för framtida rekrytering

Engagemangsrapporten som presenterades i mars 2016

Framtidsmässan

Hela artikeln hittar ni i Tidningen Vision och jag hoppas ni läser den både för att se hur Linköping arbetat men också för att höra röster från de unga vi vill attrahera till vår sektor. Och gå speciellt in och kolla på den första bilden, visst ger den ett alldeles underbart intryck med dessa framtida medarbetare inom välfärden (samma bildserie finns för övrigt på papperstidningens framsida).

Med hopp om framtiden, Tidningen Vision

Heltiderna fortsätter upp

Idag publicerar vi ny personalstatistik på vår webb.

Fler jobbar heltid i välfärden

Statistiken visar att heltiderna fortsätter att öka inom kommuner och landsting, antalet medarbetare som jobbar heltid i kommuner och landsting ökade med över 20 000 förra året.

Det är en kombination av att fler anställs direkt på heltid och att medarbetare har fått utökad arbetstid, och de flesta av dessa är kvinnor. Detta är riktigt bra nyheter och visar återigen att detta är en högt prioriterad fråga ute bland arbetsgivarna i vården, skolan och omsorgen.

Heltidsökningen i antal är störst bland yrkesgrupperna undersköterskor/ vårdbiträden, grundskollärare, behandlingsassistenter/boendestödjare, barnskötare och socialsekreterare.

Med anledning av det stora tryck som kommuner och landsting haft med anledning av flyktingmottagandet och de nyrekryteringar som gjorts är det också väldigt intressant att se att visstidsanställningarna inte ökat utan ligger kvar på samma nivå som under 2014.

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv Kompetensförsörjning
Etiketter:

Måste rekommendera Linas blogg

Häromdagen fick jag denna bloggadress skickad till mig. Bloggen skrivs av Lina Rudin som arbetar med IT och kommunikation i Lunds kommun. ”Läs den, hon skriver engagerat och intressant om vår sektor” var tipset och jag håller med. Lina har skrivit flera inlägg om bland annat ledarskap inom sektorn.

linarudin.wordpress.com

I hennes senaste inlägg vill jag speciellt lyfta fram detta:

”Jag hade aldrig en tanke på att jobba i offentlig sektor trots att mina båda föräldrar gjorde det. Ett väldigt konkret tips från en vän (inklusive påtryckning) var anledningen till att jag sökte ett jobb i en kommun.

Jag har inte ångrat det alls. Tvärtom är offentlig sektor en mycket mer intressant arbetsplats än jag någonsin hade trott. Att det finns flera hundra yrkesmöjligheter, möjligheter att få utmana dig själv och andra och att lönen inte är dålig nämns sällan. Men hur ska vi få fler att förstå det?”

Ja, det är en av de stora utmaningar vi har. Arbetet med Sveriges Viktigaste Jobb är en del i det arbetet som vi driver från SKL:s sida. Kolla gärna webben för de senaste rapporterna, våra nio strategier för den framtida kompetensutvecklingen och mycket annat material. Det är gjort för att kommuner, landsting och regioner själva ska kunna använda det när vi berättar om våra jobb.

sverigesviktigastejobb.se

Och i vardagen hoppas jag att så många av er som möjligt som arbetar i våra verksamheter är ambassadörer och berättar om hur det är att arbeta i vår sektor. Jag vet att jag gör det.

Glad påsk!

Agneta Jöhnk

Konstruktiva samtal om visstidsarbetet i vården och omsorgen

Igår hade jag förmånen att delta i en konstruktiv diskussion med fack och arbetsgivare om hur de tidsbegränsade anställningarna i vården och omsorgen kan minska. Seminariet hölls med anledning av att Kommunal släppt en ny rapport om visstidsutvecklingen.

SKL släppte också en egen analys på samma område tidigare i veckan.

Det är bra att vi har fakta på bordet. Ibland framstår det i debatten som om tryggheten i offentliga jobb är obefintlig, att vikariat är regel och  fasta jobb är undantag, och att väldigt många medarbetare går år efter år i otrygga anställningar. Så är det verkligen inte.

  • Inom tre år har varannan vikarie fått fast jobb. Endast några enstaka procent är kvar i en tidsbegränsad anställning.
  • 9 av 10 av medarbetarna mellan 27-65 år har en tillsvidareanställning (83 % av kommunals medlemmar).
  • Det är bland unga och äldre som visstidsanställning är vanligast. Alla dessa vill inte ha en tillsvidareanställning. Många jobbar extra vid sidan av studierna, eller efter pensionen.

I diskussionen var vi överens om väldigt mycket. Visstidsanställningar ska inte användas i onödan. Kontinuitet är viktigt både för medarbetarna och burkarna/patienterna. Samtidigt behövs vikarier i vården, skolan och omsorgen när de ordinarie medarbetarna är sjuka, föräldralediga eller har semester.

Men vad kan göras för att så många som möjligt av dem som vill ha ett fast jobb ska kunna få det? Några saker vi diskuterade:

  • Organisatoriska lösningar. Många kommuner använder vikariepoolsystem i omsorgen, där det finns tillsvidareanställda medarbetare som kan ta täcka upp för både långa och kort frånvaro.
  • Fler heltider: En annan nyckel är det ökande heltidsarbetet i kommuner och landsting. När fler jobbar heltid, kan en del av de heltidsarbetandes arbetstid används för att täcka upp för frånvaro. Då minskar behoven av vikarier.

Ökad jämställdhet. 80 procent av de anställda i välfärden är kvinnor. Och eftersom mönstret på arbetsmarknaden är sådant att kvinnor tar fyra gånger så stor del av föräldraledigheten som män och 63 procent av VAB-dagarna, så blir förstås behovet av vikarier större. Sjukfrånvaron är också sedan många år högre bland kvinnor än bland män på hela arbetsmarknaden. Män och kvinnor är sjukskrivna i ungefär samma utsträckning fram till första barnet. Två år senare är kvinnans sjukfrånvaro i genomsnitt dubbelt så hög som männens. Den skillnaden består sedan i flera år. Det som verkligen skulle göra skillnad och minska vikariebehovet rejält är alltså att arbetsmarknaden som helhet blir mer jämställd.

Maria Dahlberg

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv
Etiketter:

Hur ser det egentligen ut med visstidsanställningarna?

Idag presenterade vi en ny genomgång av visstidsanställningar i vår sektor. Det förekommer ofta många olika uppgifter om detta, och ännu fler tolkningar. Därför har vi själva tittat på det för att presentera hur det faktiskt ser ut.

Långsiktighet och kontinuitet är det bästa både för medarbetare och för verksamheten. Därför är förstås arbetsgivarnas mål att så många av dem som vill ha en tillsvidareanställningar ska kunna få det. Samtidigt behövs vikarier när någon är sjuk eller föräldraledig, eller när det blir arbetstoppar, som till exempel nu i många verksamheter under det stora flyktingmottagandet.

Vår genomgång visar bland annat att vi ligger på ungefär samma nivå när det gäller visstidsanställningar som övriga sektorer på arbetsmarknaden. Den privata sektorn har 15 procent, våra arbetsgivare 16 procent och staten har 17 procent. Detta trots att vår sektor kan antas ha högre behov av vikarier än andra verksamheter. Klassrum kan inte lämnas tomma. Patienter måste få sin vård, och de gamla sin omvårdnad. Rapporten visar också att mer än hälften av dem som kommit in som vikarie har fått fast jobb inom tre år. Fyra procent är kvar i den tidsbegränsad anställning, så här finns lite jobb kvar att göra. Det finns alltid en felmarginal på denna typ av information, vi vet inte vad som legat bakom beslut på enskilda arbetsplatser – det kan vara så att några av dessa har tackat nej till fast anställning, eller inte är behöriga, t.ex. kan de sakna legitimation. Men vårt mål är förstås att om en person vill ha fast jobb så ska det bli så.

Hela rapporten och länk till frågor och svar

Statistik är som sagt ofta en fråga om tolkningar eller beskrivningar, men man behöver många gånger gräva i statistiken. Det är just det vi gjort. Till exempel kan man beskriva det som att de som arbetar på tidsbegränsade anställningar hos oss är att de är 37 år i snitt. Det stämmer visserligen om man slår ut det på alla anställda med den typen av anställning. Men det visar inte hela bilden och får det ju att låta som om personer i mitten av sin karriär är visstidsanställda i kommuner eller landsting. Men titta på den egentliga åldersstrukturen nedan så ser vi att denna siffra är missvisande. De allra flesta 37-åringar har en tillsvidare anställning. Och de allra flesta med en visstidsanställning är antingen under 26 eller över 65. Med andra ord använder sig flera av våra arbetsgivare av den kompetens tidigare medarbetare har för att möta till exempel arbetstoppar. Att många är under 26 tyder också på att det är personer tidigt i sin karriär som kanske studerar och arbetar ett antal timmar i veckan. Detta behövs ofta i en verksamhet som drivs 24 timmar om dygnet. 365 dagar om året, eller till och med 366 just i år.

 Antal med tidsbegränsad anställning i kommuner och landsting per ålder samt löne- och anställningsform. Källa: SKL, partsgemensam statistik, egna beräkningar, november 2014.

Bilden visar antal med tidsbegränsad anställning i kommuner och landsting per ålder samt löne- och anställningsform. Källa: SKL, partsgemensam statistik, egna beräkningar, november 2014.

Även TT har rapporterat om rapporten idag på förmiddagen, deras text har bland annat plockats upp av Sydsvenskan. Under eftermiddagen uppdaterades denna rapport med en kritisk kommentar från fackförbundet Kommunal. De påstår till exempel att vissa grupper ”göms”. Men vi redovisar läget per yrkeskategori på sidan 4 : http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/sms-jobben-farre-an-befarat/

Agneta Jöhnk

Författare:
Kommentarer: Bli först att kommentera
Kategori: Arbetsliv
Etiketter:

Bra med en utredning om föräldraförsäkringen

Den 4 februari meddelade Regeringen att det ska tillsättas en utredning för att se över föräldraförsäkringen. Det tycker vi är bra.

Regeringens presskonferens om helhetsöversyn av föräldraförsäkringen

Vi är övertygade att en jämnare fördelning av föräldraförsäkringsuttaget skulle bidra till en mer jämställd arbetsmarknad. När första barnen föds minskar kvinnors betalda arbete, medan det obetalda arbetet i hemmet ökar. Det omvända gäller för männen. En jämnare fördelning skulle bland annat leda till en ökad närvaro på arbetsplatsen för kvinnor, med bättre inkomst och högre pension som resultat.

Vi är stolta över varje dag föräldraledighet som tas ut i kommun- och landstingssektorn. Våra medlemmar är arbetsgivare där medarbetarna känner sig trygga att ta ut föräldraledighet och vet att det är något som uppmuntras. Vi är också stolta över att medarbetarna i vår sektor tar ett stort samhällsansvar.

Samtidigt påverkar kvinnors högre frånvaro arbetsgivaren ur ett kostnadsperspektiv. Ett konkret exempel är kostnaderna för ersättning av personal som tar ut tillfällig vård av barn, så kallad VAB. Kostnaderna för produktionsbortfall i samband med VAB är uppskattningsvis 26 procent högre i kommuner och landsting, jämfört med privat sektor enligt de beräkningar vi gjort från Försäkringskassans data.

Föräldraledigheten är ett gemensamt ansvar och det inte rimligt att medarbetare och arbetsgivare i kommuner och landsting ensidigt ska axla detta. Vi måste börja fråga oss varför männen i mansdominerade branscher inte tar ut föräldraledighet i högre utsträckning.

Att utredningen kommer nu passar bra med vår egen timing eftersom vi nu på SKL just tittar på flera frågor som berör jämställdhet på arbetsmarknaden. Det arbetet visar bland annat att just ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen är ett område vi måste titta vidare på. Vi på SKL kommer med spänning följa utredningens arbete!

Agneta Jöhnk

skl logotyp