En blogg från SKL

SKL:s arbetsgivarblogg

Sveriges största arbetsgivarorganisation om sånt som berör våra 1,1 miljoner medarbetare

Poster av Heléne Fritzon

Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv i FN

Jag är i ett kallt och snöigt New York för att delta i FN:s Kvinnokommissions årliga möte som äger rum 13-15 mars. Temat är kvinnors ekonomiska egenmakt på en föränderlig arbetsmarknad. Under konferensen upplever jag tydligt att Sverige uppmärksammas mycket för sitt jämställdhetsarbete och att Sverige har en väldigt stark ställning i världen.HF NY

Kvinnokommissionen CSW (Commission on the Status of Women) samlar FN:s medlemsländer och är det främsta mellanstatliga organet i världen som arbetar för att stärka kvinnors situation och jämställdhet globalt. Med mig har jag SKL:s skrift ”Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv” som lägligt nog översatts till engelska: ”Gender equality from an employer perspective”.

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/jamstalldhet-ur-arbetsgivarperspektiv.html

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/gender-equality-from-an-employer-perspective.html

Även om alla möten i FN-skrapan skjutits upp en dag på grund av snöstormen Stella som hållit New York i ett hårt grepp så stoppade den inte den svenska aktiviteten. Jag deltog tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér och skådespelaren Sissela Kyle, ”Fröken Friman”, i ett mycket angeläget seminarium om prostitution och sexköp i världen.

Jag kommer att ta alla tillfällen att stolt berätta att SKL:s långsiktiga jämställdhetsarbete har gett resultat. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är relativt små – 4 procent i landstingen och 0,4 procent i kommunerna – vilket innebär att kommunsektorn har Sveriges mest jämställda löner.

Genom att arbeta aktivt med programmet bidrar SKL till en mer jämställd arbetsmarknad och således också ett mer jämställt samhälle. Kanske kan våra insatser även inspirera till förändringar utanför Sveriges gränser och öka jämställdheten också på global nivå.

Heléne Fritzon

Ordförandedagen

Varje år arrangerar SKL en ordförandedag, då bjuds alla majoritets- och oppositionsråd från kommuner, landsting och regioner in för en dag där vi lyfter aktuella frågor. I år talade bland annat statsminister Stefan Löfvén och Roskildes borgmästare Joy Mogensen.

image003

Idag fick också jag och Sten Nordin, vice-ordförande i Förhandlingsdelegationen en möjlighet att berätta om det avtal med Kommunal som slöts i våras. Vi fick en möjlighet att förutom att berätta lite om hur det faktiskt gick till när vi förhandlade avtalet också berätta att ” när avtalet är klart så börjar jobbet”. Vårt budskap till alla våra kollegor var att det är viktigt att den politiska ledningen lokalt tar ett ägande av arbetsgivarfrågorna. Både vad gäller hur man hanterar prioriterar men också genom att till exempel den politiska ledningen ger styrning genom politiska beslut – till exempel i frågan om att erbjuda heltid.

image002

Men när det gäller heltid skickade vi också med budskapet att erbjuda heltidstjänster inte räcker, vi måste i vår sektor bli bättre på att se till att personer också arbetar heltid. SKL jobbar både själv och i samarbete med Kommunal vidare med denna fråga. Frågan är viktig av flera skäl, till exempel ur jämställdhetsperspektiv då de flesta som arbetar deltid är kvinnor men också från arbetsgivarperspektiv då detta är en viktig tårtbit i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen.

Till exempel visade vår tidigare rapport ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden” bland annat att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 95 procent av heltid, minskar behovet med cirka 62 000 personer. Det är tänkvärt.

Och på tal om politiskt deltagande i processen, det har vi även inom SKL där vår senaste kongress slog fast inriktningsmålet ”Fler arbetar heltid i välfärden”.

SKL:s inriktningsmål 2016-2019 ”Fler arbetar heltid i välfärden”

Heltid som norm

Rapporten ”Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden

Heléne Fritzon

Förhandlingsstart

Så här i början av en avtalsrörelse kan debatten vara livlig, ibland lite för livlig kan jag tycka. Vi ska i dagarna sätta oss ned och förhandla med Kommunal, det avtal vi har kvar att förhandla i denna avtalsrörelse efter att redan under slutet på 2015 ha förlängt våra avtal med lärarfacken och Vårdförbundet/Fysioterapeuterna. Vi har naturligtvis våra olika utgångspunkter i denna förhandling som sig bör, men vi har ett gott och respektfullt samarbete med Kommunal och jag är övertygad om att vi i slutändan kommer att nå fram till ett avtal som båda parter är nöjda med, precis som vi gjort under alla tidigare avtalsrörelser.

Tyvärr finns en del missförstånd kring vår position och våra utgångspunkter. Jag vill därför lyfta fram ett par artiklar med anledning av detta. Dels denna intervju som jag gav till tidningen Arbetet igår där jag fick möjlighet att besvara några av de frågor som dykt upp i veckan.

Intervju i Arbetet i tisdags

Och idag publicerar Svenska Dagbladet denna replik från mig, Vi vill ha avtal som utvecklar välfärden på denna artikel från Kommunals chefsförhandlare Kommunals avtalsartikel i Svenska Dagbladet.

I deras artikel gör Kommunal försök att partipolitisera avtalsrörelsen men som jag skriver i artikeln så är inte vår hållning att ge våra medlemmar i kommuner, landsting och regioner så mycket inflytande som möjligt över lönebildningen något nytt:

Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i tjugo år. Denna hållning har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.”

Det finns också en vanlig misstolkning av vad avtal utan centralt angivna löneökningsnivåer, eller sifferlösa avtal betyder. Vad det inte betyder är att det är ”nollavtal” som inte ger löneökningar. Ett allt för vanligt missförstånd som tyvärr sprids. Men som jag skriver i artikeln så handlar det om:

”Avtal utan centralt angivna nivåer innebär inte noll procent i löneökning. De innebär bara att nivån inte fastställs vid förhandlingsborden i Stockholm, utan att lönen sätts där arbetet görs. Vår inriktning grundar sig på att lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov och ger den enskilde medarbetaren inflytande på arbetsplatsen och större möjlighet att påverka sin lön.”

Så här i början av en förhandling är vi inte eniga med våra motparter, då skulle ju inte förhandlingen behövas,  men målet är att vi ska bli det. Vi kommer att arbeta konstruktivt mot det målet.

Heléne Fritzon

Ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

skl logotyp